Förändringar i Endress+Hausers Supervisory Board

Georg Bretthauer går i pension efter 13 år – på årsstämman valdes Hans Jakob Roth till hans efterträdare

En förändring har skett i Endress+Hauser-koncernens Supervisory Board. Georg Bretthauer har lämnat styrelsen efter 13 år. Hans Jakob Roth kommer att börja på sin nya post i Supervisory Board 2016.

Georg Bretthauer har varit med i Supervisory Board sedan styrelsen bildades 2002. ”Vi tackar Georg Bretthauer för allt värdefullt han har bidragit med under sin långa tid som ledamot. Han har alltid bidragit med bra input, i synnerhet på teknikområdet ", säger Klaus Endress. Georg Bretthauer (68), teknologie doktor, ledde förut institutionen för "Applied IT and Automation Engineering"på Karlsruhes tekniska institute i Tyskland.

Endress+Hauser AG:s bolagsstämma valde Hans Jakob Roth som efterträdare den 4 maj 2015. 64-åringen har en doktorsgrad i ekonomisk historia och kan blicka tillbaka på en lång karriär inom Schweiz utrikestjänst, vilken bland annat fört honom till Shanghai och Hongkong som generalkonsul. Hans Jakob Roth kommer att ta sin plats i Endress+Hausers Supervisory Board I början av 2016. ”Han blir ett värdefullt tillskott”, fastslog Klaus Endress.

Ledamöterna i Endress+Hauser-koncernens Supervisory Board kompletterar på ett konstruktivt och kritiskt sätt det arbete som utförs av Executive Board under ledning av koncernens VD. Den agerar samtidigt som både ett övervakande och ett rådgivande organ.

Ladda ned hela pressreleasen

Supervisory Board kompletterar arbetet som sker i Executive Board ©Endress+Hauser

Från vänster: Heiner Zehntner (sekreterare), Fernando Fuenzalida, Klaus Eisele, Klaus Endress (ordförande), Thomas Kraus, Antonietta Pedrazetti och Hans-Peter Endress.

Kontakt