Enkel övervakning av vätskeflöden

Proline t-mass T150 mäter alla vattenbaserade vätskor oberoende av elektrisk ledningsförmåga.

Proline t-mass T 150 är en termisk mätare som kan installeras i alla rör mellan DN 40 och DN 1000. Den kan användas som en ren flödesmätare, men också som torrkörningsskydd för pumpar eller för att t.ex. övervaka filter. Exempel på vätskor som den kan mäta på är kylvatten, varmvatten, avjoniserat vatten och industrivatten.

Fördelar

  • Enkel övervakning och optimering

  • Kostnadseffektiv drift

  • Snabb idrifttagning

  • Finns för hygienska applikationer

  • Robust och tillförlitlig

Enkel övervakning och optimering

t-mass T 150 är en fullfjädrad flödesmätare för övervakning och optimering av industriella processer. För detta ändamål har transmittern en strömutgång och en puls/frekvens/gränslägesutgång för direkt överföring av uppmätta variabler till överordnade styrsystem. Den robusta insticksversionen ger tillförlitliga mätresultat med långtidsstabilitet även under de tuffaste processförhållanden.

Kostnadseffektiv drift

t-mass T 150 har inga rörliga delar och är helt underhållsfri. Det är lätt att installera och kan levereras förinställd. Tryckförlusterna är försumbara och ett mätomfång på 100:1 möjliggör mätning av små flöden.

Snabb idrifttagning

t-mass T 150 har en lokal display för visning av mätvärden, status- och larmmeddelanden. Ett guidat användargränssnitt gör det snabbt och enkelt att konfigurera viktiga funktioner.

För hygiensiska applikationer

Förutom en standardversion, finns även t-mass T 150 i en hygienisk version (med 3A och EHEDG - certifikat). SIP och CIP upp till 130° C kan utföras under en timme utan begränsningar. Detta öppnar upp möjligheter för ytterligare tillämpningar inom läkemedels- och livsmedelsindustrin.