Enter at least 2 characters to start the search.

Endress+Hauser tar hand om de sina i krisen

Omsättningen sjönk något under 2020, vinsten och antalet anställda låg kvar på samma nivå

Endress+Hauser har klarat sig genom krisåret 2020 i god form. Koncernens konsoliderade försäljning föll dock – starkt påverkad av växelkursen – med nästan tre procent till strax under 2,6 miljarder euro. Även en stor laboratorieverksamhet kunde endast delvis väga upp underskottet inom processautomation, som påverkades mer av coronapandemin.

Trots att försäljningsutvecklingen förra året missade målen kunde koncernen bibehålla vinsterna på en stabil nivå. ”Endress+Hausers finansiella soliditet har inte blivit lidande under krisen”, betonade ekonomichef Luc Schultheiss. Företaget har kunnat undvika korttidsarbete och ökade till och med antalet anställda något. I slutet av 2020 hade Endress+Hauser mer än 14 400 medarbetare över hela världen, vilket var 100 fler än året innan.

Endress+Hauser har alltid kunnat leverera, trots pandemin. ”Endress+Hauser har övervunnit det fysiska avståndet till kunderna under pandemin med digital närhet och omtanke”, sa VD Matthias Altendorf. Han ser företaget som välutrustat, även om de nästkommande månaderna fortsätter att domineras av coronakrisen: ”Vår innovativa styrka är intakt. Endress+Hauser kommer att lansera fler produktinnovationer under 2021 än någonsin tidigare.”

Ingen ekonomisk återhämtning före årets slut

Pandemin fortsätter att påverka individuella marknadsregioner, kundbranscher och aktivitetsområden väldigt olika. Trots detta har Endress+Hauser fått en bra start på året. Koncernen förväntar sig en tillväxt med ensiffriga procenttal under 2021 men något tuffare förutsättningar för att göra vinst. Företaget förväntar sig inte någon genomgående återhämtning av den globala ekonomin före årets slut.

Endress+Hauser kommer att presentera sina reviderade finansiella uppgifter för 2020 den 4 maj 2021 i Basel, Schweiz.

Matthias Altendorf, VD för Endress+Hauser-koncernen. ©Endress+Hauser

”Endress+Hauser kommer att lansera fler produktinnovationer under 2021 än någonsin tidigare”, sa Matthias Altendorf, VD för Endress+Hauser-koncernen.

Luc Schultheiss, ekonomichef för Endress+Hauser-koncernen. ©Endress+Hauser

”Endress+Hausers ekonomiska soliditet har inte tagit skada under krisen”, betonade Luc Schultheiss, ekonomichef för Endress+Hauser-koncernen.

Endress+Hausers räkenskaper 2020 ©Endress+Hauser

Endress+Hauser har övervunnit det fysiska avståndet till kunderna under pandemin med digital närhet och omtanke.

Kontakt