Enter at least 2 characters to start the search.

Coronapandemin visar vikten av digitala servicetjänster

Endress+Hauser har lanserat en visuell support för att hjälpa underhållspersonal på distans

Extraordinära tider kräver extraordinära lösningar. Därför har Endress+Hauser lanserat servicetjänsten Visual Support tidigare än planerat under den pågående coronapandemin. Under pandemins intensivaste fas har våra kunder kunnat utnyttja den audiovisuella supporten kostnadsfritt. Återkopplingen kring det nytillskottet bland Endress+Hausers servicetjänster har varit rungande positivt.

Endress+Hauser har jobbat med digitalisering under många år – för produkter och tjänster, i interaktion med kunder, samt interna och externa samarbeten. Under den pågående coronapandemin har det tydligt visat sig hur viktigt det är med kraftfulla digitala plattformar för både kunder och företag. ”Vi kan övervinna det fysiska avståndet som vi tvingas hålla på grund av coronaviruset genom digital och känslomässig närhet,” menar Matthias Altendorf, VD för Endress+Hauser-koncernen.

Serviceföretag använder digital plattform

Det gäller även serviceområden. Reserestriktioner och skyddsåtgärder till följd av coronaviruset har många gånger gjort det omöjligt att ta hjälp av externa tjänsteleverantörer under de senaste veckorna. För att kunna genomföra viktiga servicearbeten relaterade till instrumentering i tid och på ett lämpligt sätt har Endress+Hauser lyft den senaste innovationen i området, Visual Support, från pilotstadiet till global lansering.

Endress+Hausers serviceföretag har använt en molnbaserad plattform baserad på försäljningsavdelningens kundhanteringssystem under en längre tid. Försäljningsavdelningens molntjänst för service skapar väg för helt nya sätt att tillhandahålla service för kunder.

Nu har Endress+Hauser integrerat Visual Support i sitt utbud av servicetjänster och ger därmed sina kunder åtkomst till ingående kunskap om teknik och produkter, inklusive garanterad möjlighet att ställa frågor till och få svar från teknikexperter ur Endress+Hausers globala nätverk.

250 servicesamtal på distans

Med den här tekniken för support på distans går det att få audiovisuell support vid diagnostisering och felsökning, driftsättning och vanliga underhållsarbeten för fältenheter. Med hjälp av videoöverföring i realtid och skärmdelning kan Endress+Hausers tekniska supportteam jobba nästan som om de vore på plats. Därmed kan de bistå kunderna i servicearbeten på ett tillförlitligt och flexibelt sätt via fjärråtkomst.

Under en tioveckorsperiod har tjänsten varit kostnadsfri för alla kunder. På den tiden har mer än 250 Visual Support-sessioner ägt rum världen över. ”Kunderna har gett oss mängder av positiv feedback,” menar Franck Perrin som leder Endress+Hauser-koncernens serviceföretag. ”De är positivt inställda till den här nya typen av support och har upplevt hur Visual Support kan spara både tid och pengar.”

Endress+Hauser har lanserat Visual Support ©Endress+Hauser

Digitala servicetjänster: Endress+Hauser Visual Support hjälper kunder med servicearbeten på distans.

Endress+Hausers tekniska supporterteam hjälper kunder via Visual Support. ©Endress+Hauser

Med hjälp av videoöverföring i realtid och skärmdelning kan Endress+Hausers tekniska supportteam hjälpa kunder på ett tillförlitligt och flexibelt sätt med alla typer av servicearbeten via fjärråtkomst.

Kontakt