Enter at least 2 characters to start the search.

Endress+Hauser uppfyller de högsta standarderna inom IT-säkerhet

I och med certifieringen IEC 62443-4-1 kan vi konstatera att produktutvecklingen lever upp till de högsta säkerhetskraven

Med denna certifiering har TÜV Rheinland bekräftat att produktutvecklingsprocesserna och produkternas livscykler på Endress+Hauser uppfyller den internationella branschstandarden IEC 62443-4-1 för IT-säkerhet. Genom att efterfölja dessa certifierade riktlinjer säkerställer företaget att dess produkter bidrar till tillförlitlighet och säkerhet på kundernas anläggningar.

Mätinstrumentering och komponenter från Endress+Hauser ser till att otaliga system med processteknik fungerar säkert och tillförlitligt runt om i världen. För industriella anläggningar och miljöer med sakernas internet för industrin (IIoT) blir IT-säkerhet allt viktigare. Eftersom nätverk och anslutningsbarhet blir allt mer förekommande är det nödvändigt att företag skyddar sina produktionssystem och automationsteknik från obehörig åtkomst.

För att skydda sina kunders produktionssystem på bästa sätt lägger Endress+Hauser grunden för säker drift redan vid planeringen och utvecklingsfasen av sina produkter och servicetjänster. I mars utfärdade TÜV Rheinland, ett av världens ledande testningsföretag, en certifiering enligt IEC 62443-4-1 som bekräftar att produktutvecklingsprocessen samt produkternas livscykler uppfyller de högsta internationella standarderna.

”Detta är ett bevis på vår arbetskvalitet som vi är mycket nöjda över”, säger Mirko Brcic, produktsäkerhetsansvarig på Endress+Hauser. ”I ljuset av pågående tekniska framsteg – man behöver bara tänka på det avancerade fysiska skiktet (APL) eller IIoT-produkter – är det väldigt viktigt för oss att vi inte bara accelererar digitaliseringen, utan att vi även samtidigt fortsätter att skydda våra instruments och vår programvaras säkerhet.”

Stränga krav för automationsteknik

Genom att efterfölja IEC 62443-4-1 säkerställer Endress+Hauser bland annat att produkterna är utvecklade med alla säkerhetskrav i åtanke från början och att komponenterna företaget levererar inte innebär några risker. I tillägg finns andra åtgärder som t.ex. analys och granskning av koder, intrångstester och installering av säkerhetsuppdateringar. Totalt åtta olika områden definierar hur en säker produktutvecklingsprocess bör se ut:

  • Säkerhetshantering

  • Specifikation av säkerhetskrav

  • Riktlinjer för säker utformning

  • Riktlinjer för säker implementering

  • Verifiering och validering av säkerhetsegenskaper

  • Hantering av säkerhetsrisker

  • Skapande och publicering av säkerhetsuppdateringar

  • Säkerhetsproduktdokumentering

Stor kapacitet för innovation

”Med IEC 62443-4-1, en välbeprövad certifieringsstandard inom industriell automation, säkerställer vi att alla medarbetare som är involverade i dessa interna processer arbetar på samma säkerhetsnivå. Det gör att vi kan lägga grunden till att kunna erbjuda produkter av hög kvalitet för mätning och automation, samt IIoT-produkter för anslutna produktionsmiljöer, både nu och i framtiden”, lägger Mirko Brcic till.

Endress+Hauser har en lång tradition av att investera i innovation. Förra året rekommenderade IETF en standardisering av den innovativa CPace-säkerhetstekniken som utvecklats av Endress+Hauser, vilken ger lösenordsskyddad instrumentåtkomst. Även patentansökningarna ligger regelbundet på höga nivåer. Koncernen kan för nuvarande ståta med 8 900 patenträttigheter och patentansökningar.

Endress+Hausers produktsäkerhet ©Endress+Hauser

Genom att efterfölja dessa certifierade riktlinjer säkerställer företaget att dess produkter bidrar till tillförlitlighet och säkerhet på kundernas anläggningar.

Mirko Brcic ©Endress+Hauser

Mirko Brcic, produktsäkerhetsansvarig på Endress+Hauser.

Kontakt