Lösningarnas lösning

Smarta förpackningar och spårbara lösningar

pH-elektroder åldras med tiden och måste därför kalibreras regelbundet med hjälp av buffertlösningar. Inom läkemedelsindustrin finns ibland regler som säger att buffertlösningen måste användas direkt efter bruten förpackning, därefter ska hela lösningen kasseras. Men onödigt spill kan undvikas, smarta förpackningar är lösningen på problemet.

Fördelar

  • Spårbarhet i enlighet med nationella standarder som t.ex. PTB och NIST

  • Smarta förpackningar förhindrar onödigt spill

  • Täcker hela mätområdet för pH och produceras och tappas under extremt hygieniska förhållanden som ger en lång hållbarhet på 18 månader

  • Flera olika flaskstorlekar samt även engångspackningar

Smarta förpackningar

Smarta förpackningar i kombination med spårbara lösningar har blivit ett vinnande koncept för Endress+Hauser. För att undvika slöseri och onödigt spill går våra buffertlösningar att köpa i exakt den önskade mängd som behövs för en enskild kalibrering.

Spårbarhet

Många användare efterfrågar spårbarhet. Våra buffertlösningar har full spårbarhet i enlighet med nationella standarder som PTB och NIST, vilket garanteras av ett certifikat. Certifikatet innehåller förutom en produktbeskrivning, detaljerad information om det exakt uppmätta pH-värdet, produktions- och hållbarhetsdatum samt nominella pH-värden för de standarder som används. Därutöver ges en detaljerad beskrivning av spårbarhetsproceduren. Certifikatet omfattar kundens alla behov och uppfyller även de stränga krav som råder inom
läkemedelsindustrin.

Flera olika storlekar

pH-buffertlösningarna täcker hela mätområdet för pH och produceras och tappas under extremt hygieniska förhållanden i en specialutvecklad anläggning. Produktionsförhållanden garanterar en lång hållbarhet på 18 månader. Alla buffertlösningar går att få i tre olika flaskstorlekar: 250 ml, 1000 ml och 5000 ml. De vanligaste buffertlösningarna med pH 4,00 och pH 7,00 finns dessutom som engångsförpackningar samlade i 20-pack, där varje flaska rymmer 18 ml.

Världens största producent av pH-elektroder

Endress+Hauser's vätskeanalysprodukter produceras på vår fabrik Conducta, som är världens största producent av pH-elektroder och där man också är väldigt aktiva i utvecklingen av buffertlösningar för pH.

Läs mer om våra buffertlösningar

Buffertlösningen levereras i små plastampuller som elektroden kan doppas ned i. ©Endress+Hauser