W@M Portalen – en molntjänst för snabb tillgång till rätt information

Säkerställer att din process inte står still i onödan

Med tillgång till Endress+Hausers webbaserade W@M Portal får du ta del av viktig information som gäller just dina instrument såsom reservdelar, tillgänglighet, certifikat och drivrutiner. Snabb tillgång till rätt information säkerställer att din process inte står still i onödan vid t.ex. reperarationer eller utbyte av instrument, men det gör också att du kan planera dina underhållsåtgärder på ett tillförlitligt och säkert sätt.

När instrument levereras från våra fabriker sparas alla instrumentspecifika uppgifter i Endress+Hausers produktdatabas. Sedan år 2000 har fler än 20 000 000 enheter laddats upp! Den generella informationen finns sedan tillgänglig via onlineverktygen W@M Device Viewer, Operations App (Android och iOS) och i vår kundspecifika W@M Portal.

W@M Portal eller W@M Enterprise

Alla förändringar för produkten från oss som tillverkare uppdateras automatiskt, samtidigt sparas aktiviteter som händelser i en loggbok vid t.ex. reparationer eller kalibreringar. Det finns möjlighet att själv lägga till information och enheter från andra leverantörer. Systemet kan konfigureras för att automatiskt meddela dig via e-post vid förändringar på enheter. Det går även att länka enheterna i W@M Portalen från ert befintliga system för att slippa tidskrävande uppdateringar. W@M portalen är ett hjälpverktyg under enhetens hela livscykel och en bra resurs vid en eventuell revision.

Med W@M Enterprise - som installeras på plats och sykroniseras med W@M Portalen finns också möjlighet att integrera med våra andra verktyg (Fieldcare och Campucal) för att få en heltäckande Plant Asset Management lösning för Asset Information -, Device Configuration - och Calibration Management.

Det sägs att 70-80 % av information som genereras för en enhet under dess livslängd genereras hos tillverkaren. Denna del kan ni alltså få in per automatik i ert eget system om ni så önskar.

Läs mer om W@M Life Cykle Management >>>


W@M Portalen – en molntjänst för snabb tillgång till rätt information ©Endress+Hauser