Världsledande inom vätskeanalys

Endress+Hauser tilldelas utmärkelsen ”Frost & Sullivan’s Global Company of the Year Award” (årets företag)

Efter omfattande marknads- och konkurrentundersökningar har det amerikanska konsultföretaget Frost & Sullivan kommit fram till att Endress+Hauser erbjuder sina kunder bättre support än någon annan leverantör inom vätskeanalys.

Den globala utmärkelsen ”Company of the Year” (årets företag) för analysinstrumentering grundas på en oberoende studie. Analytiker har tittat på visionär innovationsförmåga, resultat samt kundpåverkan hos samtliga företag.

”En kraftfull produktportfölj har tillsammans med en stark innovationsförmåga samt ett stort kundfokus varit avgörande för Endress+Hausers positionering bland konkurrenterna på den globala marknaden för instrumentering för vattenanalys” sa Krishnan Ramanath, industrianalytiker på Frost & Sullivan. Med 9,25 poäng av 10 möjliga skiljer sig Endress+Hauser klart från konkurrenterna, vars poäng låg på 8,5 och 7,5.

Revolutionerande produktinnovationer

”Endress+Hauser tillhandahåller ett omfattande produktsortiment som täcker alla analysparametrar som behövs för övervakning av vattenkvalitet,” betonade Krishnan Ramanath. Idag utgör transmittrar, provtagare och analysatorer från Liquiline-familjen, tillsammans med Memosenssensorer, grunden till en universell plattform för vätskeanalys som lämpar sig för många industrier och applikationer – från enkla pH-mätpunkter till våtkemiska analysatorer för mer krävande mätuppgifter.

”Den här utmärkelsen bekräftar att vi har revolutionerat vätskeanalysområdet med våra produkter,” sa Dr. Manfred Jagiella, VD för Endress+Hauser Conducta, specialisten inom vätskeanalys med säte i Tyskland. Som medlem i koncernens företagsledning är han ansvarig för analysverksamheten. ”Ett väl genomtänkt helhetskoncept och perfekt samverkan mellan alla komponenter garanterar tillförlitliga mätningar, enkelt handhavande och låga totala ägandekostnader.”

Strategiskt fokus på analysverksamheten

Företagets framgångar inom vätskeanalys är ingen tillfällighet. Endress+Hauser betraktar hela analysområdet som fokus för utveckling. ”Våra kunder vill mäta mer än bara processförhållanden. De vill också fastställa materialegenskaper och produktkvalitet i realtid medan processen pågår,” förklarade Matthias Altendorf, VD för Endress+Hauser-koncernen, strategin.

Endress+Hauser har använt sig av företagsförvärv för att stärka den processanalytiska verksamheten med modern teknik i framkant, såsom Raman- och laserabsorptionsspektroskopi. Koncernen har även öppnat dörren till laboratorieanalysverksamhet genom förvärvet av Analytik Jena AG.

Mer information om Endress+Hausers produktsortiment för vätskeanalys

Logotyp Frost & Sullivan’s global Company of the Year Award ©Endress+Hauser

Endress+Hauser tilldelas utmärkelsen ”Frost & Sullivan’s Global Company of the Year Award” (årets företag) för sin instrumentering inom vattenanalys.

Vätskeanalys med Liquiline-plattformen ©Endress+Hauser

Endress+Hauser revolutionerade vätskeanalysområdet med Liquiline-plattformen med transmittrar, provtagare och analysatorer samt Memosensteknologi.

Liquiline-plattformen med transmittrar, provtagare och analysatorer ©Endress+Hauser

Liquiline är namnet på Endress+Hausers plattform med transmittrar, provtagare och analysatorer. Enhetligt handhavande eliminerar risken för fel, samtidigt som standardkomponenter förenklar reservdelslagerhållningen.

Memosens-sensor ©Endress+Hauser

Med Memosensteknologi från Endress+Hauser digitaliseras mätvärden i sensorn och överförs via en kontaktlös induktiv anslutning som även förser sensorn med ström.

Kalibrerade och regenererade i labbet ©Endress+Hauser

Memosens-sensorer från Endress+Hauser kan kalibreras och regenereras i labbet, så att de snabbt och enkelt kan bytas ut on-site.

Liquiline System CA80 ©Endress+Hauser

Endress+Hausers Liquiline System CA80 utför krävande uppgifter exempelvis inom vatten- och avloppsapplikationer. Systemet kan lätt utökas enligt Plug and Play-principen.

Ytterst flexibla: Liquiline och Memosens ©Endress+Hauser

Liquiline och Memosens-produkter från Endress+Hauser skräddarsys efter olika industriers specifika behov.

Vätskeanalys ©Endress+Hauser

Endress+Hauser Conducta är koncernens kompetenscenter för vätskeanalys. Företagets innovativa styrka härrör från kunskap och kompetens hos de cirka 800 medarbetarna som finns över hela världen.

Ladda ner