Räkenskapsåret 2016: valutakurseffekter minskar inkomsterna i euro

Endress+Hauser uppnår tillväxt i lokala valutor

Trots förra årets besvärliga marknadsläge växte Endress+Hausers verksamhet i lokala valutor. I euro sjönk dock den konsoliderade nettointäkter marginellt med 0,2 % till lite mer än 2,1 miljarder euro, främst på grund av valutakurseffekter.

”I lokala valutor växte verksamheten med 2,1 %”, berättar finansdirektör Luc Schultheiss. Preliminära siffror för räkenskapsåret 2016 visar att företaget hade kostnaderna under kontroll. ”Även om avkastningen på försäljningen sjönk så fortsätter vi precis som tidigare att prestera på en solid nivå”, underströk finansdirektören. Med en global arbetsstyrka på 13 003 i slutet av 2016, en ökning med 51 jämfört med föregående år, skedde inga förändringar med personalsstyrkan inom koncernen.

Enligt VD Matthias Altendorf har både en global avmattning i den ekonomiska tillväxten samt grundläggande förändringar i den globala ekonomin satt sin prägel på siffrorna. Dessutom har några internationella dotterbolag brottats med strukturella problem. ”Två tredjedelar av våra säljbolag växte, samtidigt som de gick med vinst. Men vi lyckades ändå inte att nå våra ambitiösa mål”, sa koncernens VD. ”Men jämfört med resten av branschen så klarade vi oss bra.”

Med tillförsikt inför innevarande år

Trots positiva ekonomiska signaler på enskilda marknader förväntar sig Matthias Altendorf att 2017 blir en utmaning, inte minst med tanke på att det politiska osäkerheten har ökat igen. Men med de senaste månadernas uppsving i verksamheten i åtanke så ser VD:n ändå framåt med en känsla av tillförsikt.

Endress+Hauser kommer att presentera sin reviderade årsredovisning för 2016, den 9 maj 2017 i Basel, Schweiz.

Endress+Hauser presenterar sin reviderade årsredovisning för 2016 den 9 maj 2017 i Basel, Schweiz. ©Endress+Hauser

Kontakt