Beräkning av skyddsfickor i Applicator

Beräkningsverktyg online och offline för maximal säkerhet vid krävande tillämpningar

Det nya beräkningsverktyget för dimensionering av skyddsfickor beräknar motståndskraften mot påfrestningar för en temperaturgivare under givna processvillkor. Det ger även information om användbarhet för den valda skyddsfickan vid temperaturmätpunkterna och säkerställer snabb svarstid inom projektverksamheten.

Fördelar

  • Högt anläggningsutnyttjande genom optimalt utformad mätning

  • Maximal säkerhet under drift

  • Hjälp vid idriftsättning genom certifierade styrketester

  • Snabb genomgång av skyddsfickans styrka

  • Beräkningar är möjliga enligt de vanligaste internationella standarderna DIN43772 och ASME PTC 19.3 TW2010

Dimensionering av skyddsfickor på ett enkelt sätt

Förutom en utökad databas som innehåller 35 nya material för skyddsfickor, är databasen med processmedia en viktig funktion i dimensioneringsverktyget. Med dimensioneringsverktyget kan man även enkelt konvertera enheter samt beräkna flödeshastigheten i rörledningar. Geometriska parametrar för skyddsfickan och de resulterande parametrarna förklaras enkelt och tydligt med korta hjälptexter som delvis är försedda med illustrationer.

Maximal säkerhet för krävande tillämpningar

Rekommenderas för tillämpningar med högre krav, särskilt inom olje- och gasindustrin och inom kemisk industri, tillämpningar med höga genomströmningsmängder och höga processtemperaturer och säkerhetskritiska tillämpningar.