Heartbeat Technology™ – pålitlig och flexibel proof testing

Det smarta alternativet för functional safety

I säkerhetsapplikationer måste flödesmätarna uppfylla de högsta kraven vad gäller tillförlitlighet. Med Heartbeat Technology kan den nya generationen Proline erbjuda en oöverträffad diagnostäckningsgrad från mätrör till utsignal. Detta säkerställer en extremt låg kvarstående risk för passivt funktionsfel. Spårbar fabrikskalibrering och redundanta interna referenser kompletterar vår safety-by-design med minimala felnivåer enligt IEC 61508.

Fördelar

  • Proline-flödesmätare: maximal säkerhet och tillförlitlighet

  • Maximal flexibilitet vid planeringen av proof tests, dvs. optimering av proof tests eller utökade kalibreringsintervall, minimerar testarbetet

  • Tester med regelefterlevnad utifrån spårbara referens

  • Dokumenterad validering av enhetsfunktion: Verifieringsresultat vid behov för tydliga testresultat

  • Ökad systemtillgänglighet, såsom testning utan att nå "trip point"

  • Minimal arbetsinsats för personalen: krävs inget besök i driften – maximal säkerhet tack vare automatisk och enkel testprocess

  • Testtäckning på minst 95 %: Minimalt antal farliga oupptäckta fel λDU

Maximal säkerhet och tillförlitlighet

I kemiska och petrokemiska företag har säkerheten högsta prioritet. Därför måste flödesmätare ha maximal tillförlitlighet. Även om det är dyrt är proof testing den etablerade metoden för att validera funktionstillförlitlighet. Heartbeat Technology ligger till grund för att minimera arbetet och exponeringen för den personal som utför denna typ av rutinuppgifter.

Tillförlitlighet med minimerad risk för fel

Prolines flödesmätare har visat sin robusthet och tillförlitlighet i oräkneliga utmanande applikationer. Framför allt har vi lyckats sänka mängden farliga oupptäckta fel betydligt enligt IEC 61508.

  • Omfattande diagnos- och testfunktioner helt integrerade i enheten

  • Elektroniska moduler med 100 % spårbara tester i fabriken

  • Kalibrering av alla Proline-flödesmätare i ackrediterade system

Flexibelt underhåll med Heartbeat Technology

IEC 61508 och nivåer för säkerhetsintegritet ©Endress+Hauser

Den internationellt erkända standarden IEC 61508 använder sannolikhet, "Probability of Failure on Demand" (PFD), som grund för enhetsunderhåll. Tack vare minimal PFD-utveckling under tid kan Proline-användare schemalägga proof tests efter verksamhetens behov. På så sätt bidrar Heartbeat Technology betydligt till effektivare processer och kostnadsbesparingar.

Hantering av underhåll och elektronisk validering med regelefterlevnad

Heartbeat Technology ©Endress+Hauser

Heartbeat tillhandahåller självövervakning utan processtörningar och diagnostiska utsignaler enligt NE107. Tack vare högsta diagnostäckningsgrad begränsas proof tests till efterlevnadskontroll och okulär besiktning för att upptäcka systematisk, processrelaterad påverkan. Testresultaten kan utläsas på plats eller fjärranslutet med ett Plant Asset-verktyg och vidarebefordras till elektronisk valideringshantering. De åtta senaste datauppsättningarna lagras i enhetens SD flash-minne.

Heartbeat Technology möjliggör maximal flexibilitet vid planering av proof tests. Testernas enkelhet och begränsade omfattning minimerar risken för handhavandefel. På så sätt skyddas också den personal som utför testerna från risker och de utsätts för minimal exponering.

Kemisk anläggning © Diamond