Mobil flödeskalibrering: expertkompetens on-site

Nu kan vi erbjuda mobila kalibreringstjänster on-site för såväl flödesmätare som tryck- och temperaturgivare

Endress+Hauser är en världsledande leverantör av processinstrument, systemlösningar och service inom industriell processteknik. Vi har ett brett utbud av servicetjänster däribland kalibrering. Våra kalibreringstjänster är spårbara, kostnadseffektiva och levereras med kalibreringscertifikat. Förutom ackrediterad fabrikskalibrering kan vi nu erbjuda mobila kalibreringstjänster on-site. Det innebär att våra serviceingenjörer kommer ut till er anläggning med kalibreringsutrustning och utför kalibreringar on-site med målet att stilleståndstiden ska bli så kort som möjligt.

Fördelar

  • Minskat produktionsbortfall och ökad anläggningstillgänglighet, du slipper skicka iväg instrumentet och begränsar därmed processavbrottet.

  • Kalibrering utförs direkt på plats utan väntetider och nära den verkliga driftsmiljön.

  • Kalibreringsutrustningen är kalibrerad och spårbar i enlighet med nationella och internationella standarder och våra kalibreringsingenjörer utför kalibrering och levererar certifikat på plats.

  • Med en kalibreringsingenjör på plats blir det enklare att snabbt få svar på eventuella frågor som kan dyka upp.

  • Stor flexibilitet i schemaläggningen av kalibreringen, det enda som behövs tas hänsyn till är tillgängligheten hos det enskilda instrumentet som ska kalibreras.

  • Hög noggrannhet tack vare högkvalitativ utrustning och en minskad manuell arbetsinsats.

  • Långa kalibreringsintervall och hög noggrannhet gör det möjligt att hantera ett brett område av varierande kalibreringsuppgifter on-site.

Bekvämt, tidsbesparande och kostandseffektivt

En korrekt kalibrering är nödvändig för att uppfylla de kvalitets- och säkerhetsstandarder som gäller men att skicka iväg instrument för fabrikskalibrering kan både ta tid och bli dyrt, framförallt om det kräver avbrott i processen. Mobil flödeskalibrering anpassad för era specifika behov är ett bättre och mer kostnadseffektivt alternativ. Våra serviceingenjörer kommer då ut till er anläggning med kalibreringsutrustning och utför kalibreringar on-site nära den verkliga driftsmiljön, med målet att stilleståndstiden ska bli så kort som möjligt. Bekvämt, tidsbesparande och kostnadseffektivt.

Minimala avbrott i processen

Vårt kalibreringssystem är framtaget för att minimera driftstoppet av er mätutrustning. Beroende på anläggningstopologin kan flera mätpunkter snabbt kalibreras med minimala avbrott i processen. Mobila kalibreringstjänster ger också stor flexibilitet i schemaläggningen av kalibreringen, det enda som behöver tas hänsyn till är tillgängligheten hos
det enskilda instrumentet som ska kalibreras. Med våra kalibreringsingenjörer på plats blir det också enklare att snabbt få svar på eventuella frågor som kan dyka upp efter hand.

Mobil kalibrering tar med alla fördelar från traditionell fabrikskalibrering ut till er anläggning. Kalibreringsutrustningen är kalibrerad och spårbar i enlighet med nationella och internationella standarder och våra serviceingenjörer utför kalibrering och levererar certifikat på plats. Vår mobila kalibreringsutrustning är kompakt nog att komma in genom en standardbred dörr och en person kan på egen hand hantera utrustningen.

Komplett kalibreringsleverantör

Endress+Hauser levererar mobila kalibreringstjänster on-site tillsammans med en rad kompletterande tjänster, produkter och lösningar. Vi kan utvärdera utrustningen på er anläggning för att definiera era specifika kalibreringsbehov samt utifrån dessa utforma en skräddarsydd kalibreringsplan. Vi kan bli er helhetsleverantör av kalibreringstjänster för er totala installerade bas, inklusive instrument från andra tillverkare. Tillsammans kan vi skräddarsy servicekontrakt som uppfyller alla era kalibreringsbehov.

Kontakta oss om du vill veta mer om våra mobila kalibreringstjänster!

Mobil kalibrering kräver minimala avbrott i processen. ©Endress+Hauser

Ladda ner