Enter at least 2 characters to start the search.

Liquiline To Go

Få den information du behöver när du behöver den

Som komplement till processinstrumenten har våra kunder länge efterfrågat en portabel handenhet. Med den vill man snabbt kunna kontrollera kvaliteten på sin produktion genom att mäta pH, syre eller konduktivitet vid en särskild provpunkt.

Lita på dina mätvärden

Om mätprincipen i processen skiljer sig från mätprincipen i kontrollinstrument, finns det risk för avvikande testresultat. De nya handenheterna Liquiline To Go ger dig möjlighet att kontrollera och jämföra alla olika mätpunkter i din anläggning med samma pålitliga Memosensteknologi som används för dina onlinemätningar. Genom att använda samma sensorer garanteras full datakompatibilitet mellan processinstrumenten och handenheten.

Ta rätt beslut för din process

Memosensteknologin har revolutionerat vätskeanalysområdet. Memosens omvandlar mätvärdet från givaren till en digital signal. Mätningen är pålitlig och ger dig möjlighet att snabbt fatta de beslut som är nödvändiga för att hålla processen igång under optimala förhållanden

Automatisk datalagring

De två versionerna; CYM290 och den ATEX/IECEx-godkända CYM291, båda med kapslingsklass IP66/67, mäter upp till 8 olika parametrar. Automatisk dataloggning gör det enkelt att hantera hundratals mätpunkter i din anläggning.

Läs mer om produkterna CYM290>>> ochCYM291>>>

Läs och/eller ladda ned en pdf >>>

Liquiline To Go CYM 290/CYM 291 ©Endress+Hauser
Liquiline To Go CYM 290/CYM 291 ute i fält. ©Endress+Hauser