Enter at least 2 characters to start the search.

Har du problem att få en pålitlig nivåmätning i ångdomen?

Endress+Hauser ger dig högre anläggningsutnyttjande med säkrare och bättre mätlösningar

Om vattennivån är för låg kan överhettning av vattenrören i väggarna leda till allvarliga olyckor med kostsamma reparationer, driftstopp och personskador som följd. Om nivån är för hög kan vattnet i pannan komma in i överhettaren eller turbinen och leda till skador med omfattande underhållskostnader eller driftstopp som följd. Att styra vattennivån kräver sofistikerade tekniker eftersom nivåmätningen måste vara noggrann och resultaten måste överföras till styrsystemet.

Fördelar

  • Certifieringen tillåter att ångkärlet används i 72 timmar utan kontinuerlig styrning

  • Certifieringen kan användas i alla EU:s medlemsländer för att anta överensstämmelse för säkerhetstillbehöret med tryckkärlsdirektivet om det kompletteras med ett lämpligt ställdon (t.ex. kontaktor, säkerhetsventil)

Mätning av differenstryck kan vara problematiskt

Personalen är vana vid differenstryckgivare eftersom de använts länge. Men de har sina begränsningar. Mätresultaten från en konventionell differenstryckgivare har onogrannheter som huvudsakligen orsakas av ändringar i det statiska trycket och vattendensiteten i varje ben samt ångan och vattnet inuti ångdomen. Vid höga tryck undergår vattnet densitetsförändringar oberoende av dem som orsakas av temperaturskillnader.

Högre tillgänglighet med ett innovativt alternativ

©Endress+Hauser

Därför erbjuder vi inbyggda givare av typen guidad radar (Levelflex). Dessa givare säkerställer högre anläggningsutnyttjande genom högre kapacitet vid nivåregistrering, även under tuffa förhållanden.

Våra kunder som är processtekniker uppskattar detta på grund av:

  • Kompakt utförande

  • Enkel installation och drift

  • Pålitligare mätningar och bättre prestanda

  • Snabb svarstid

  • Förbättrad styrning, analys och kommunikation

Inte bara en givare utan en komplett bypasslösning

Vi erbjuder Levelflex som en komplett bypasslösning som sänker kostnaderna med ca 25 % i en ny anläggning eller vid modernisering. Eftersom Levelflex-instrumentet med guidad radar även kan förmonteras i en bypass och levereras förkonfigurerat kan du minska dina kostnader för installationen. Levelflex-instrumentet med styrd radar är praktiskt taget underhållsfritt och innehåller inga rörliga delar och reducerar därför anläggningens stilleståndstider

Tillgängliga certifikat: EN12952-11:2007 och EN12953-9:2007

Levelflex M och den nya Levelflex FMP 54 är TÜV-certifierade enligt de två standarderna EN 12952 och EN 12953. Det innebär att konstruktören av ångkärl kan installera Levelflex i en redundant kombination (SIL 1oo2 eller 2oo3) som skydd mot låg vattennivå (LWL) eller hög vattennivå (HWL) antingen med universell sändare med RMA42-styrfunktion eller ett säkerhets-PLC.

Ladda ner