IIoT driver innovationen framåt

Aldrig har Endress+Hauser ansökt om så många patent som förra året

Antalet patentansökningar från Endress+Hauser-koncernen fortsätter att växa. Det globalt verksamma företaget hade ett rekordår 2016 och ansökte om 273 patent. Omkring tre fjärdedelar gällde nivå-, flöde- och analysmätning, resten digital kommunikation och instrumentdiagnostik. Antalet uppfinningar slog också rekord, 382 st. ”Vi kan vara stolta över våra kreativa medarbetare. Resultatet visar på vår innovativa styrka”, säger VD Matthias Altendorf.

Leverantören av mätteknik och automationslösningar sätter av tradition stort värde på forskning och utveckling. Detta inkluderar att uppmärksamma bolagets uppfinnare vid Endress+Hausers årliga innovatörsmöte som är till för att hylla nya idéer och framstående patent. I år samlades över 300 uppfinnare den 31 mars i tyska Merzhausen, för att umgås och dela sina kunskaper.

Industrial Internet of Things (IIoT) växer sig allt starkare

Endress+Hauser har för närvarande över 7000 aktiva immateriella rättigheter. Varje uppfinning föregås av en intern utvärderingsprocess i flera steg innan patentansökan lämnas in, vilket vanligtvis tar fyra månader. Medan den globala godkännandegraden för patent ligger runt 50 % kan Endress+Hauser uppvisa 63 % i Europa, 70 % i USA och hela 86 % i Kina. Antalet godkända patent från Endress+Hauser steg med 10 % på alla tre globala marknader under 2016.

Men denna ökning skedde inte av sig själv. Ungefär 7 % av Endress+Hausers nettoomsättning går till forskning och utveckling. Ett fokusområde är Industrial Internet of Things (IIoT). ”Innovativa produkter som ger våra kunder äkta mervärde är vårt bästa säljargument”, förklarar Dr Andreas Mayr, Corporate Director Marketing & Technology.

Endress+Hauser erbjuder redan instrument som övervakar sin egen status under processen, vilket gör sensor- och processdata tillgängliga genom internetbaserade plattformar. Genom sömlös integration av instrument i kundens automations- och IT-system möjliggörs kontinuerlig optimering av bland annat underhållscykler och processtyrning.

Amerikanskt fokus

Endress+Hauser har drivit en egen patentavdelning i USA sedan 2016 för att skydda den analysteknik som utvecklas av dotterföretagen SpectraSensors (Houston, Texas) och Kaiser Optical Systems (Ann Arbor, Michigan), liksom Endress+Hauser Conducta (Anaheim, Kalifornien) från imitatörer.

”USA, där vi har 850 anställda, är en av våra viktigaste marknader”, säger Angelika Andres, chef för Endress+Hausers patentavdelning. ”De 50 patent som vi ansökte om under vårt första år visade att flytten över Atlanten var ett korrekt beslut."

Endress+Hauser hyllade sina uppfinnare vid det årliga innovatörsmötet i tyska Merzhausen. ©Endress+Hauser

Kontakt