Heartbeat Technology™ sänker din puls!

Stressad över flödesmätarnas tillförlitlighet? Andas ut och låt Heartbeat Technology™ göra jobbet!

Heartbeat Technology™ hjälper dig att hålla koll på dina flödesmätare. Konceptet består av tre olika delar; Heartbeat Diagnostics, Heartbeat Monitoring och Heartbeat Verification. Alla kan de förenkla din vardag!

Fördelar

  • Överensstämmer med ISO 9001 (mätpunkter relevanta för kvalitet)

  • "Proof test" som testar hela SIL-kretsen

  • Självtest av mätaren som säkerställer mätarens funktion

  • Verifiering av mätpunkter för debitering

Heartbeat Diagnostics

Ger dig en kontinuerlig övervakning och integration med överordnade system och garanterar samtidigt att information om flödesmätarens tillstånd alltid finns tillgänglig i realtid. Åtgärdsinformation ges för varje diagnostiskhändelse så att problem kan åtgärdas snabbt. Tillståndsignalerna klassificeras enligt VDI/VDE 2650 och NAMUR Rekommendation NE 107. Funktionen är standard på alla nya Proline flödesmätare.

Heartbeat Monitoring

Bygger på den löpande egenkontroll som flödesmätaren utför. Funktionen tillgängliggör ytterligare en mängd specifika värden gällande flödesmätaren mätprestanda och ”allmänna hälsotillstånd". Värdena analyseras i ett externt övervaknings- och kontrollsystem (Conditioning Monitoring system) som ser enheten i ett sammanhang och ur ett applikationsperspektiv. Ett proaktivt underhållsarbete kan bedrivas, då man tidigt kan identifiera förändringar som kan påverka anläggningen eller produktkvalitet.

Heartbeat Verification

Utnyttjar egenkontrollsfunktionerna i flödesmätaren för att kontrollera mätarens funktionalitet. Eftersom funktionen finns integrerad i mätaren är den tillgänglig via alla drift- och systemgränssnitt. Ingen närvaro på plats krävs. Under verifieringen kontrollerar systemet om mätarens komponenter uppfyller fabriksspecifikationerna. Resultatet av kontrollen sparas som en datamängd i mätaren och kan dokumenteras i en verifieringsrapport (för att bevisa kvalitetsåtgärder till tredje part).

Förenkla din vardag och låt Heartbeat Technology™ hålla koll på dina flödesmätare. ©Endress+Hauser