Enter at least 2 characters to start the search.

Heartbeat Technology - tar pulsen på din mätning

Behåll tillgängligheten i din anläggning med minsta möjliga ansträngning

Med Heartbeat Technology i dina mätinstrument får du tydliga, standardiserade diagnostikmeddelanden om vilka åtgärder som krävs för att underhålla anläggningen på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Teknologin möjliggör förebyggande underhåll och intygar en tillförlitlig drift och processäkerhet. Eftersom enheterna utför kontinuerlig självdiagnostik kan proof test-intervallen förlängas till ett maximum.

Fördelar

  • Verifiering och dokumentation in-situ av varje enskild mätpunkt, utan några avbrott

  • Instrumenten utför kontinuerlig självdiagnostik och förlänger testcyklerna

  • Diagnostikmeddelanden ger exakta instruktioner för underhåll

  • Tydliga dokumenterade testresultat med hjälp av en enkel guidad testprocedur

  • De automatiskt genererade testprotokollet stödjer dokumentation som visar att lagar och normer följs

  • Process- och instrumentdata visar trender för förebyggande underhåll

  • Kombinerade process- och instrumentparametrar underlättar analys för processoptimering

Enkel kontroll över dina mätpunkter

Med Heartbeat Technology får du full kontroll över din mätning. Du kan enkelt verifiera dina mätpunkter utan att avbryta processerna. Eftersom enheterna utför kontinuerlig självdiagnostik kan proof test-intervallen förlängas till ett maximum. Rapporter som stöder dokumentationen genereras automatiskt utan att avbryta processen. För ett framtidsinriktat förebyggande underhåll erbjuder instrumenten olika övervakningsparametrar för processoptimering.

Heartbeat Technology ©Endress+Hauser
Heartbeat Technology ©Endress+Hauser