Endress+Hauser investerar i Raman-teknologi

Första spadtaget för ny analysatoranläggning i USA

Endress+Hauser utvidgar sin produktionsanläggning för raman-analysatorer. Det helägda dotterbolaget Kaiser Optical Systems investerar 8,6 miljoner US-dollar för att utveckla anläggningen i Ann Arbor, Michigan (USA) som kommer att bli mer än dubbelt så stor.

”Den nya anläggningen kommer att bli kärnan i vår framtida tillverkning av raman-spektroskopiska analysatorer,” säger Tim Harrison, vd för Kaiser Optical Systems. Instrumenten, som kommer att användas i både processtyrning och laboratoriemiljöer, är utformade för att analysera sammansättning och egenskaper av fasta, flytande och gasformiga ämnen.

Den nya anläggningen i två våningar beräknas öppna i mitten av 2017 och kommer att utöka golvytan från 3 500 till 8 100 kvadratmeter. ”Vår moderna och avancerade tillverkning gör att vi kommer att kunna producera större volymer samtidigt som vi upprätthåller de höga kvalitetskrav som våra kunder efterfrågar,” betonar Tim Harrison. De befintliga byggnaderna kommer att renoveras när den nya anläggningen är klar. Kaiser Optical Systems planerar att skapa upp till 50 jobb i Ann Arbor under de närmaste åren.

Strategiska investeringar inom analysverksamheten

Kaiser Optical Systems Inc. har ca 100 medarbetare över hela världen och har tillhört Endress+Hauser-koncernen sedan 2013. Företaget är ledande inom raman-spektroskopisk instrumentering och tillämpad holografisk teknik. Förvärvet av Kaiser Optical Systems understryker Endress+Hausers strategiska mål att använda avancerade analytiska tekniker i applikationer för processtyrning och att hjälpa kunden från laboratoriet till process.

Ladda ner pressmeddelande

Nytt bygge: Endress+Hauser investerar 8,6 miljoner US-dollar för att utvidga produktionsanläggningen för raman-analysatorer i Ann Arbor, Michigan, USA.

Första spadtaget i Ann Arbor, Michigan i USA. ©Endress+Hauser

Tim Harrison, vd för Kaiser Optical Systems, och George Balogh, sedan länge huvudansvarig för Endress+Hausers avancerade analysverksamhet tar första spadtaget för den nya anläggningen.

Kontakt