Endress+Hauser står pall trots ett besvärligt marknadsläge

Försäljningen stagnerar på 2,1 miljarder euro, men koncernen uppnår ett solitt resultat

Jämfört med övriga industrin har Endress+Hauser-koncernen gjort bra ifrån sig under 2016. Försäljningen ökade i lokala valutor, men koncernen märkte av en liten nedgång när siffrorna konsoliderats till euro. Inkomstnivån är stabil och personalstyrkan växte något jämfört med föregående år. Den schweiziska specialisten inom mät- och automationslösningar fortsätter att investera kraftigt i framtiden.

Valutapåverkan på den konsoliderade försäljningen

Nettoförsäljningen sjönk under 2016 med 0,2 % till 2,139 miljarder euro. ”Valutorna ställde till det för oss förra året”, säger VD Matthias Altendorf vid företagets årliga mediakonferens i Basel, Schweiz. Valutakurseffekterna sänkte försäljningen med 50 miljoner euro. ”Baserat på lokala valutor så ökade vi försäljningen med 2,1 %.”

Endress+Hauser står pall om man jämför med övriga branschen

Endress+Hauser levde helt klart inte upp till företagets egna förväntningar. Matthias Altendorf underströk ändå: ”Jämfört med den totala tillväxten i branschen så klarade vi oss bra.” Även om koncernen gjorde bra ifrån sig i Europa så sjönk försäljningen i Nord- och Sydamerika. I Asien och Stillhavsområdet stagnerade affärerna, men både Afrika och Mellanöstern uppvisade en ordentlig tillväxt.

Solid lönsamhet trots minskade marginaler

Rörelseresultatet (EBIT) sjönk med 14,2 % till 215,5 miljoner euro, nettoinkomsten med 6,8 % till 153,5 miljoner euro. Avkastningen på försäljning sjönk med 0,7 procentenheter till 10,2 %. ”Vi lyckades inte uppfylla våra egna förväntningar, men sett till branschen som helhet så är det ett bra resultat”, underströk finansdirektör Dr Luc Schultheiss. Soliditeten sjönk lite med 0,8 procentenheter till 72,2 % på grund av sämre ränta och ofördelaktiga valutaeffekter.

Stora investeringar, lite mer personal

Endress+Hauser investerade 148,8 miljoner euro i nya byggnader, anläggningar och maskiner förra året. Sysselsättningen i det familjeägda företaget var fortsatt stabil. Alla praktikanter erbjöds arbete. När 2016 gick mot sitt slut hade Endress+Hauser en personalstyrka på 13 003, en ökning med 51 personer mot året före. Den faktiska ökningen var egentligen större i och med avyttringen av Analytik Jena's optikverksamhet, som resulterade i att över 100 tjänster försvann.

Endress+Hauser samlar sina IIoT-aktiviteter

Endress+Hauser hanterar utmaningarna med digitalisering genom att samla ett antal aktiviteter. Ett nytt dotterbolag i Freiburg, i Breisgau-området i Tyskland, arbetar enbart med produkter, lösningar och tjänster som rör ”Industrial Internet of Things” (IIoT). Koncernen ansökte om 273 nya patent 2016. Portföljen med immateriella rättigheter innehåller nu över 7000 aktiva patent. Utgifterna för FoU steg till 7,8 % av försäljningen. Endress+Hauser introducerade 64 nya produkter på marknaden.

En bra start på det nya året

Endress+Hauser satsar på en ensiffrig ökning av nettoförsäljningen för innevarande år. Företaget vill också förbättra lönsamheten. 161 miljoner euro har öronmärkts för nya byggnader, anläggningar och maskiner. Företaget har för avsikt att skapa upp till 150 nya jobb globalt. ”Vi ligger för närvarande före planen vad gäller inkommande ordrar”, säger Matthias Altendorf. Trots växande politisk oro runt om i världen är koncenrchefen säker på att koncernen kan uppnå en hållbar tillväxt igen 2017.

Läget för Endress+Hauser-koncernen i Reinach, Schweiz

Räkenskapsåret 2016: Endress+Hauser står pall trots det besvärliga marknadsläget

Matthias Altendorf och Klaus Endress. ©Endress+Hauser
Digitaliseringen öppnar upp nya möjligheter inom processautomation. ©Endress+Hauser

Digitaliseringen öppnar upp nya möjligheter inom processautomation. Många av Endress+Hausers mätinstrument är redan anpassade för Industrial Internet of Things.

Endress+Hauser lägger stor vikt vid energieffektivitet och miljöskydd. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser lägger stor vikt vid energieffektivitet och miljöskydd, t.ex. här på kompetenscentret för flödesmätning i Reinach, Schweiz.

Endress+Hauser erbjuder en komplett portfölj av mätteknik för processautomation. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser erbjuder en komplett portfölj av mätteknik för processautomation. Den här bilden visar Endress+Hausers produktion av temperatursensor i Pessano con Bornago, Italien.

Styrelsen för Endress+Hauser-koncernen ©Endress+Hauser
Klaus Endress ©Endress+Hauser
Matthias Altendorf ©Endress+Hauser
Försäljningen av tjänster blir allt viktigare för Endress+Hauser. ©Endress+Hauser

Försäljningen av tjänster blir allt viktigare för Endress+Hauser. Bilden visar kalibrering av en temperaturgivare hos en kund inom läkemedelsbranschen.

Kontakt