Endress+Hauser i Sverige och Valmet inleder samarbete inom VA och biogas

Bredare produktutbud, närmare kunderna

Avtalet innebär att Endress+Hauser AB blir officiell svensk distributör av Valmets lösningar och servicetjänster för VA- och biogasbranschen. Endress+Hauser har en framträdande plats inom svenska VA-industri, vilket för Valmets produktutbud närmare kunderna och säkerställer direkttillgång till såväl service som produkter. Valmets lösningar kompletterar Endress+Hausers produktportfölj och förstärker de båda företagens erbjudande gentemot den svenska VA-industrin och biogasbranschen.

Samarbete för bättre service

"Vatten- och avloppsindustrin är ett fokusområde för Endress+Hauser. Det nya samarbetet med Valmet gör vårt erbjudande till VA-kunderna ännu starkare, då Valmets produkter kompletterar vårt breda sortiment av instrument, lösningar och servicetjänster. Med applikationskunskap, avancerad teknik och kunnig personal hjälper vi vatten- och avloppsindustrin att förbättra och optimera sina processer", säger Tomas Karlsson, försäljningschef på Endress+Hauser AB.

"Lösningar för avloppsbranschen är ett tillväxtområde för Valmets automationsverksamhet, och genom ett samarbete med Endress+Hauser i Sverige öppnar vi för goda säljmöjligheter på den svenska avloppsvattenmarknaden. Valmet har omfattande expertis och avancerad teknik inom automation, något vi nu kan kombinera med vår nya samarbetspartners utmärkta lokala kontaktnät och erfarenheter", säger Heli Karaila, affärsansvarig för avloppsområdet på Valmet.

Om Valmet

Valmets service inkluderar allt från outsourcing av underhåll till reservdelar och förbättringar av fabriker och anläggningar. Deras starka teknikutbud omfattar såväl hela massafabriker och produktionslinjer för mjukpapper, kartong och papper, som kraftverk för produktion av bioenergi. Valmets avancerade automationslösningar sträcker sig från enstaka mätningar till omfattande, nyckelfärdiga automationsprojekt för hela anläggningar. 
 Läs mer om Valmets erbjudande till VA- och biogasbranschen >>>

Kontakt

Ulf Johansson, Försäljningsingenjör, Endress+Hauser AB
Tel: 011-444 68 71

Valmets mätningar av fasta partiklar i slam och optimering av slamavvattning möjliggör energi- och kemikaliebesparingar.
Endress+Hauser erbjuder produkter, lösningar och tjänster som hjälper dig att optimera dina vattenprocesser. ©Endress+Hauser
Analysatorer ©Endress+Hauser
Liquiline-plattformen ©Endress+Hauser
Memosensteknologi en branschstandard utvecklad av Endress+Hauser ©Endress+Hauser