Endress+Hauser lanserar RFID-taggar

RFID-taggar gör det enklare att identifiera mätpunkter

Varje fas i en anläggnings livscykel och samtliga tillgångar som är installerade i en anläggning, kräver data. Enkel och säker identifiering av mätpunkter – ibland hundratals - är nödvändigt för att undvika långa driftsstopp och brister i datainsamlingen. Oläsbara och svårtillgängliga märkskyltar kan försvåra eller omöjliggöra identifiering. Korrekt identifiering i extremt smutsiga miljöer tar ofta lång tid. Här är RFID-taggar en smidig lösning.

Fördelar

  • Enkel identifiering – Enheter som inte är synliga kan identifieras, till och med när en märkskylt inte längre är läsbar

  • Enkel åtkomst – All dokumentation om enheten är lättillgänglig via Operations-appen eller Field Xpert SFX 370

  • Öppen standard – NFC-standarden (Near Field Communication) är välkänd och fungerar med de flesta mobila enheter

RFID-taggar är nyckeln till all relevant information

smartphone-operations-app-with-tag ©Endress+Hauser

RFID-taggar (Radio Frequency IDentification-taggar) använder den etablerade och robusta NFC-standarden. Det är en passiv enhet, licensfri och tillgänglig över hela världen. RFID-taggarna underlättar smidig och säker mätpunktsidentifiering. Ingen visuell kontakt av märkskyltar krävs om den mobila enheten är utrustad med NFC-teknik. Integrationen av denna öppna standard gör att taggarna också kommer att fungera i framtiden och att ett stort antal enheter kan användas.

Få papperslös teknisk dokumentation på plats (on site)

Interagera med Endress+Hausers Operations och Field Xpert SFX370, som gör teknisk dokumentation om reservdelar tillgänglig för alla mätpunkter på anläggningen. Det underlättar arbetet under produktens hela livscykel. Framförallt kan man reducera kostnaderna för installation, driftsättning och underhåll. Endress+Hausers ”Installed Base Audit”-tjänst gör det möjligt att inte bara förse Endress+Hausers enheter med taggar, utan också mätpunkterna från andra tillverkare.

RFID-tagg-fäst-vid-enhet ©Endress+Hauser

RFID-tagg fäst vid en enhet

RFID-TAG-icke-explosionsfarliga områden ©Endress+Hauser

Version för icke-explosionsfarliga områden

RFID-TAG-explosionsfarliga områden ©Endress+Hauser

Version för explosionsfarliga områden

Field Xpert SFX370 med NFC-modul ©Endress+Hauser

Field Xpert SFX370 med NFC-modul

Ladda ner