Endress+Hauser förvärvar SensAction

Teknik för koncentrationsmätning förstärker flödesportföljen

Endress+Hauser har förvärvat SensAction AG, tillverkare av innovativa system för att mäta koncentrationen av vätskor. Den Schweiz-baserade koncernen vill med sitt förvärv förstärka sitt sortiment av högkvalitativ mätteknik. SensAction kommer att ha kvar sitt huvudsäte i tyska Coburg och behålla sin nuvarande personalstyrka på 13 medarbetare.

SensAction kommer att fungera som en underavdelning till Endress+Hausers kompetenscenter för flödesmätning baserat i Reinach, Schweiz. ”Den här innovativa teknologin passar perfekt i vårt moderna sortiment för flödesmätning”, säger Dr Bernd-Josef Schäfer, VD för Endress+Hauser Flowtec AG. ”Det ger oss möjlighet att ytterligare utöka vårt sortiment av produkter för mätning av kvalitetsparametrar.”

Redan nu kan Endress+Hausers Coriolis-flödesmätare bestämma inte bara massflöde utan även densitet. Elektromagnetiska instrument kan mäta konduktivitet parallellt med volymflödet. ”Dessa fysiska analysparametrar skapar direkt mervärde för kunden”, understryker Bernd-Josef Schäfer.

Endress+Hauser planerar att integrera SensAction-instrumenten i sitt eget program och öppna upp nya marknader genom koncernens internationella säljstrukturer. Dessutom finns planer på att eventuellt direkt kombinera teknologin med Endress+Hausers flödesmätare.

Innovativ teknologi

Systemen från SensAction mäter koncentrationen av vätskor med hjälp av akustiska ytvågor, som är högfrekventa ljudvågor vars beteende kan jämföras med de seismiska vågor som skapas vid jordbävningar.

Genom att analysera överföringstiden och amplitud, kan vätskans akustiska parametrar såsom ljudvågornas hastighet, impedans och densitet mätas för att snabbt och exakt bestämma koncentrationen. Eftersom systemen inte innehåller några rörliga delar är de underhållsfria och utsätts inte för slitage.

Förutom att utveckla och tillverka system för koncentrationsmätning erbjuder SensAction också tilläggstjänster såsom mjukvaruprodukter som bygger på laboratoriemätningar för att vara användarvänliga och ge en hög noggrannhet. De primära applikationsområdena för SensAction instrument omfattar koncentrationsmätningar för flytande processmedia.

Förvärvet av SensAction gäller retroaktivt från och med 1 januari 2017. Parterna har kommit överens om att inte avslöja några detaljer kring transaktionen. Stefan Rothballer och Michael Münch, två av SensActions grundare, kommer att fortsätta att leda det innovativa företagets verksamhet.

LiquidSens-systemen fastställer koncentrationen av vätskor i process och laboratorium ©Endress+Hauser

Endress+Hauser har förvärvat det tyska företaget SensAction. Systemen från SensAction mäter koncentrationen av vätskor i process och laboratorium med hjälp av akustiska ytvågor.

De verkställande direktörerna för SensAction, Stefan Rothballer (till vänster) och Michael Münch. ©Endress+Hauser

De verkställande direktörerna för SensAction, Stefan Rothballer (till vänster) och Michael Münch.

Online-versionen av LiquidSens mätsystem för integration i en produktionsanläggning. ©Endress+Hauser

Online-versionen av LiquidSens mätsystem för integration i en produktionsanläggning.

SensAction tillämpar för första gången teknologin med akustisk vågledare i ett mobilt instrument. ©Endress+Hauser

SensAction tillämpar för första gången teknologin med akustisk vågledare i ett mobilt instrument .

Kontakt