Endress+Hauser stärker sin position i Finland genom att starta ett nytt säljbolag

Den schweiziska leverantören av mät- och automationslösningar för processindustrin utvecklar sin sälj- och serviceverksamhet i Finland

I framtiden kommer Endress+Hauser Oy att vara exklusiv leverantör av Endress+Hausers produkter, servicetjänster och lösningar på den finska marknaden. Det nya bolaget startade upp sin verksamhet den 1 juli 2015 och har nu totalansvaret för att upprätthålla långvariga kundrelationer mellan Endress+Hauser och företagen inom den finska processindustrin.

Företaget är ett dotterbolag till det internationellt verksamma Endress+Hauser AG. Tidigare agerade Endress+Hauser tillsammans med Metso (deras ventilverksamhet) i ett joint venture-bolag på den finska marknaden.

I samband med dessa förändringar kommer företaget att koncentrera sig mer på sina kärnkompetenser vilket går i linje med den globala företagsstrategin. Endress+Hauser betjänar redan kunder på sex platser i Finland, och planen är att expandera vidare och utveckla lokal expertis runt om i landet. Detta ska uppnås genom effektivt utnyttjande av moderbolagets globala verksamhetsmodeller, bred branschkompetens och effektiv logistik.

Drar fördel av lokal expertis

”Genom att kombinera vårt moderbolags effektiva verksamhetsmodeller och högklassiga produkter med vår lokala kunskap och expertis blir vi en tillförlitlig och konkurrenskraftig samarbetspartner för våra kunder”, säger Tuomo Saukkonen, VD för Endress+Hauser Oy.

”Dessutom ser vi att Endress+Hausers välutvecklade Plant Asset Management-erbjudande blir basen i vår verksamhet vilket möjliggör kostnadseffektiv hantering av fältenheter, och e-handel.”

Endress+Hauser har framgångsrikt expanderat sin verksamheten över hela världen och vill nu satsa på att bättre betjäna även den finska industrin. Det nya säljbolaget siktar på ökade marknadsandelar genom lansering av nya produkter, tjänster och lösningar som möter behoven hos den finska processindustrin.

Ladda ner hela pressreleasen

Kontakt