Endress+Hauser-koncernen hyllar innovatörer

270 nya patentansökningar under 2015 är nytt rekord – egen patentavdelning i USA skyddar nya tekniker utomlands

Varje år investerar Endress+Hauser-koncernen över sju procent av sin internationella omsättning i forskning och utveckling. Den kontinuerligt höga andelen nya patentansökningar inom alla olika mätteknik-områden visar på vilken stor innovationskraft som finns inom det schweiziska familjeföretaget.

"Med 270 patentansökningar och 456 beviljade patent kan vi med glädje rapportera att vi än en gång har överträffat föregående års goda resultat", säger Angelika Andres, chef för PatServe, Endress+Hausers avdelning för immateriella rättigheter. "Utvecklingen visar på en hög grad av kontinuitet och en god spridning mellan alla våra nyckelteknologier."

Den avdelning som har visat starkast tillväxt var analysavdelningen, där strategiska förvärv under de senaste åren (Analytik Jena, SpectraSensors, Kaiser Optical Systems) har gett resultat. Antalet internationellt aktiva upphovsrättigheter har under tiden stigit till 6 552.

I genomsnitt skickas fyra av fem uppfinnarformulär från Endress+Hausers egna led vidare till patentverket. Över hälften av dessa är av global betydelse och patenteras även i USA och Kina. Endast runt 30 procent av alla patent blir ekonomiskt relevanta, och då ofta först efter flera år, men de är oerhört viktiga för koncernens tillväxt.

"Våra upphovsrättigheter skyddar inte bara individuella innovationer, utan företaget som helhet", förklarar Michael Ziesemer, operativ chef för Endress+Hauser-koncernen. "Vår egen, breda patentportfölj gör det lättare att skydda oss mot konkurrenternas attacker och ger oss mycket bättre chanser att lyckas."

Ny filial i USA

Att PatServe öppnar en filial utomlands passar väl in i sammanhanget: Från och med den 1 april 2016 kommer tre experter att skydda tekniska innovationer på Greenwood-anläggningen i Indiana, där Endress+Hauser tillverkar instrumentering för nivå-, flödes-, tryck- och temperaturmätning.

Analystekniken från Endress+Hausers dotterbolag SpectraSensors (Houston, Texas), Kaiser Optical Systems (Ann Arbor, Michigan) och Endress+Hauser Conducta (Anaheim, Kalifornien) kommer också att skyddas från kopiering. Med runt 600 anställda inom produktionen och 250 inom försäljning är USA en av Endress+Hausers viktigaste marknader.

Att hylla sina innovatörer är en gammal tradition hos specialisten inom mät- och automationsteknik: Medarbetare som har ansökt om ett patent bjuds in till det årliga innovatörsmötet. "Det är så vi visar våra innovatörer att vi uppskattar deras arbete", säger Michael Ziesemer. 2016 års evenemang besöktes av över 300 personer och hölls den 11 mars på kongresshallen i Mulhouse, Frankrike. Precis som varje år delades priser ut under festtillfället till patent som visat sig särskilt ekonomiskt relevanta.

Endress+Hauser hyllar sina innovatörer vid Innovators’ Meeting 2016 i Mulhouse, Frankrike. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser hyllar sina innovatörer vid Innovators’ Meeting 2016 i Mulhouse, Frankrike.

Kontakt