Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

Your career with Endress+Hauser

Online tjänster

Kontakt

E-direct Shop

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct Shop

Äntligen möjligt att detektera fuktig ånga och mäta mängden kondensat

Öka säkerheten och effektiviteten med med bättre ångkvalitet

Idag använder nästan alla processindustrier mättad ånga för uppvärmning. Fördelarna är att värmeinnehållet blir högt och att temperaturen enkelt kan regleras genom styrning av trycket. Men användningen är inte helt problemfri. Är ångan för ”blöt” finns risk för en oönskad överföring av pannvatten till ångsystemet, sk. priming, som kan leda till nödstopp eller i värsta fall explosion i pannan.

Fördelar

 • Möjligt att deteketera fuktig ånga och mäta mängden kondensat

 • Ökad säkerhet och effektivitet med bättre ångkvalitet

 • Larmfunktion som aktiveras när ångan blir fuktig

Ett annat problem är att fuktig ånga inte kan avge lika mycket energi som en mättad torr ånga, ett effektivitetsproblem som kan innebära att stora summor pengar går förlorade. Med tillgång till information om ångans torrhalt kan dessa problem helt kunna undvikas. Men information av detta slag har inte gått att få fram - förrän nu!

I oktober lanseras vortexflödesmätaren Proline Prowirl 200 - den första mätaren i världen som kan detektera fuktig ånga och mäta mängden kondensat. Nu kan du öka säkerheten i din anläggning och förbättra effektiviteten genom ett högre energiutnyttjande.

Mätaren har en larmfunktion som aktiveras när ångan blir fuktig. Larmgränsen kan du själv ställa in efter vad som passar din process. Dessutom kan den läsa in ett externt tryck för överhettad eller mättad ånga via en 4-20 mA-ingång, vilket är unikt på marknad.

Mätaren erbjuder dessutom följande fördelar:

 • 2-trådsteknik med de bästa enhetsparametrarna för egensäker inkoppling i Ex klassade områden

 • Utgång för massa och energi t.ex. för ånga och kondensat enligt standard IAPWS-IF97

 • Möjlighet att läsa in ett externt tryck för överhettad eller mättad ånga via en strömingång, HART, PROFIBUS PA eller FOUNDATION Fieldbus

 • Robustast på marknaden mot temperaturchocker, tryckslag och vibrationer ger lång

 • Livstidskalibrering av mätaren

 • Idag använder de flesta processindustrier mättad ånga för uppvärmning.
 • Är ångan för ”blöt” finns risk för oönskad överföring av pannvatten till ångsystemet sk. priming.
 • Proline Prowirl 200 kan detektera fuktig ånga och mäta mängden kondensat. ©Endress+Hauser

Kundcase

Kontakt

Endress+Hauser AB
Box 1486 171 28 Solna , Sverige
Tel.: +46 (0)8 555 116 00
Fax: +46 (0)8 555 116 55
Skicka e-post www.se.endress.com

Relaterade nyheter

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här Stäng