Företagsadministration på tankterminaler

Lösningar för administration av alla verksamheter på din tankterminal

Vi erbjuder företagsadministration på tankterminaler genom Terminalvision som är ett Windows-baserat komplett terminaladministrationssystem som utvecklats för att hantera alla behov på vägar, järnvägar, pråmlastningsdepåer och terminaler. Det är också ett öppet system som utformats för att vara kompatibelt med de flesta enheter för behörighetskontroll, lastdatorer vid påfyllningsstationer och fordonsvågar. Systemet har utformats för att vara fullständigt konfigurerbart och för att kopplas ihop med ditt administrationssystem som t.ex. SAP.

Företagsledning

Terminalvision har utformats för att vara kompatibelt med informations- och företagssystem som t.ex. SAP. Systemet är speciellt nära integrerat i SAP Business One som är lämpligt för mindre terminalföretag. Det kan erbjuda dem en fullständigt integrerad företagslösning som tillgodoser alla affärs- och rapporteringskrav. Exempelvis kan alla transaktioner länkas till finansiell planering liksom blandade lager och mängdfördelning över flera kunder och konton.

Driftadministration

Alla transaktioner och spårningsposter sparas i Terminalvisions serverdatabas. Systemet har en omfattande sökfunktion med vilken man kan skapa mycket detaljerade rapporter. Det går att sortera, filtrera och gruppera information för statistiska ändamål. Systemet har ett antal enkla statistikverktyg som kan användas för att analysera poster och prognosparametrar. Med hjälp av dessa funktioner kan användare optimera schemaläggningen av leveranser för att fylla på lagret.

Blandning och tillsatser

Administration av blandning och tillsatser är vardagssyssla idag och innebär olika blandnings- och tillsatsstrategier för olika bolag. Blandning och tillsatser kan administreras på många olika sätt beroende på hur lastdatorn fungerar. Om lastdatorn stödjer tillsatser och blandning laddas data ner till lastdatorn tillsammans med lastdetaljer som sedan sköter resten.

Ladda ner