Tankmätning

Styrning och övervakning av tankinnehållet med nivåinstrumentering med högsta noggrannhet

Det är en utmaning att övervaka och styra bulkvätskor under bearbetning, transport och lagring. Du måste hålla reda på hur mycket råmaterial du har på plats och hur mycket förvaringsutrymme som finns tillgängligt. Dessutom är tankens omgivning och säkerhetshänsyn av största vikt. Vi har den största installerade basen för tankmätningssystem för debiteringsändamål med högsta noggrannhet som används i raffinaderier, oljedepåer och terminaler.

Säker och tillförlitlig tankmätning för debiteringsändamål

Förstklassiga nivå- (radar och servo) och temperaturmättekniker med beprövade industrikommunikationsprotokoll möjliggör noggrann mätning och datainsamling. Våra tankmätinstrument, Micropilot, Proservo och Prothermo uppfyller NMi- och PTB-kraven och är även lokalt godkända enligt OIML R85. Den kompromisslösa användningen av webbserverbaserad teknik möjliggör den snabbaste åtkomsten till tankdata och omfattande datapresentation till alla som behöver dem.

Övervakning av oljedepåer

Produktivitet, säkerhet och miljöhänsyn är viktiga frågor för driften av oljedepåer. Förutom att man måste beakta andra marknadstrender: på många avdelningar inom ett företag krävs information i realtid, det gäller även anläggningar som är geografiskt fördelade för att säkerställa konsolidering. För alla dessa tillämpningar är Endress+Hauser din samarbetspartner och Tankvision det lagerhanteringssystem för tankmätning som hjälper dig att bemästra dessa utmaningar.

Befintlig struktur och övergång

Det har sina svårigheter att uppgradera anläggningar med tankmätningsstruktur som byggts upp under åren. När en fullständig ombyggnad inte är möjlig på grund av budgetbegränsningar måste man vidta stegvisa uppgraderande åtgärder. Vi hjälper dig att klara dessa utmaningar. Med det fortsatta behovet av befintliga protokoll tar vi särskilt hänsyn till hur övergången kan hanteras utan att förlora det befintliga systemet och att samtidigt stegvis implementera en mer lätthanterlig systemarkitektur.

Driftsättning och kontrolltjänster

Vi erbjuder olika nivåer av driftsättning och kontrolltjänster för att garantera högsta tillförlitlighet och tillgänglighet av din tankmätningssystem. Driftsättnings-tjänsten kontorllerar och rapporterar funktionaliteten för hela systemet. Funktionstester säkerställer att noggrannheten och mätningarna är korrekta. Även datatillförlitlighet och prestanda kontrolleras med hjälp av looptester. Våar kontrolltjänster säkerställer anläggningarnas effektivitet och säkerhet tack vare regelbundna inspektioner on-site.

Ladda ner