Enter at least 2 characters to start the search.

Inventory Management Solutions

Minska lagerkostnaderna och öka produktiviteten med fullständig lagersynlighet ‒ dygnet runt.

Affärsvärlden är på väg in i den fjärde industriella revolutionen. Sammanlänkningen av den verkliga världen och den virtuella världen leder till bättre övervakning och bidrar till snabbare beslutsprocesser. Det blir möjligt att styra och optimera företag och hela mervärdesnätverk nästan i realtid. Vi kan hjälpa dig att integrera din försörjningskedja. Förutom all relevant mät- och systemteknologi erbjuder vi även rätt mjukvara för övervakning och optimering av dina lager och din försörjningskedja.

Från lagersaldo till ditt affärssystem

Från enkel övervakning av tankar och silor till mycket noggranna custody-transfer-tank-gaugings på tankanläggningar över hela din tankanläggning eller terminal – som en ledande partner för processautomation erbjuder vi, förutom all relevant mätteknologi, även lämplig skalbar programvara för övervakning av dina lager. Med våra Inventory Management Solutions hjälper vi dig även att optimera din försörjningskedja med individuella programvarulösningar för din lagerstyrning.

Fördelar

 • Öka kundnöjdheten genom att förbättra leveranssäkerheten och undvika produktbrister eller akuta leveranser

 • Reagera snabbt och effektivt på volatiliteter i försörjningskedjan tack vare optimeringen av företagets försörjningskedja och värdekedja.

 • Minska kostnaderna för lagerstyrningen genom att integrera data i dina system, vilket ger ett snabbt och effektivt utbyte av data med dina partners och system

 • Öka produktiviteten med noggrannare lagerövervakning och bättre planeringsförmåga

Ladda ner

 • Enkla produkter

 • Enkla att välja, installera och använda

Tekniska egenskaper

Enkelhet

 • Standardprodukter

 • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

Tekniska egenskaper

Enkelhet

 • High-end produkter

 • Mycket funktionella och praktiska

Tekniska egenskaper

Enkelhet

 • Specialprodukter

 • Designade för krävande applikationer

Tekniska egenskaper

Enkelhet

Varierande

FLEX urvalet Tekniska egenskaper Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental urvalet

Möt dina grundläggande mätbehov

Tekniska egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean urvalet

Hantera dina kärnprocesser med enkelhet

Tekniska egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended urvalet

Optimera dina processer med innovativa teknologier

Tekniska egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert urvalet

Hantera dina mest utmanande applikationer

Tekniska egenskaper
Enkelhet

Varierande