Enter at least 2 characters to start the search.

Inventory Management Solutions

Minska lagerkostnaderna och öka produktiviteten med fullständig lagersynlighet ‒ dygnet runt.

Affärsvärlden är på väg in i den fjärde industriella revolutionen. Sammanlänkningen av den verkliga världen och den virtuella världen leder till bättre övervakning och bidrar till snabbare beslutsprocesser. Det blir möjligt att styra och optimera företag och hela mervärdesnätverk nästan i realtid. Vi kan hjälpa dig att integrera din försörjningskedja. Förutom all relevant mät- och systemteknologi erbjuder vi även rätt mjukvara för övervakning och optimering av dina lager och din försörjningskedja.

Från lagersaldo till ditt affärssystem

Från enkel övervakning av tankar och silor till mycket noggranna custody-transfer-tank-gaugings på tankanläggningar över hela din tankanläggning eller terminal – som en ledande partner för processautomation erbjuder vi, förutom all relevant mätteknologi, även lämplig skalbar programvara för övervakning av dina lager. Med våra Inventory Management Solutions hjälper vi dig även att optimera din försörjningskedja med individuella programvarulösningar för din lagerstyrning.

Fördelar

  • Öka kundnöjdheten genom att förbättra leveranssäkerheten och undvika produktbrister eller akuta leveranser

  • Reagera snabbt och effektivt på volatiliteter i försörjningskedjan tack vare optimeringen av företagets försörjningskedja och värdekedja.

  • Minska kostnaderna för lagerstyrningen genom att integrera data i dina system, vilket ger ett snabbt och effektivt utbyte av data med dina partners och system

  • Öka produktiviteten med noggrannare lagerövervakning och bättre planeringsförmåga

Ladda ner