Smart Scale energilösningar för tryckluftssystem

Minska kostnaderna med förbättrad systemkapacitet

Tryckluftssystem är komplicerade system som brukar växa ut med tiden. Med konstant systemövervakning med hjälp av viktiga nyckeltal kan operatörer, arbetsledare och ledning hålla sig informerade, vilket möjliggör en mer konstruktiv energihantering. Eftersom energikostnaderna står för upp till 85 % av de totala kostnaderna för ett tryckluftssystem lönar det sig att investera i mät- och systemutrustning. Vi hjälper dig att nå dina mål med våra Smart Scale energilösingar för tryckluftssystem.

Kompressorns effektivitet

Nyckeln för att utvärdera kompressorns kapacitet är den specifika förbrukningen av el eller luft. Den utgör grunden för att:

  • Jämföra kompressorernas prestanda och optimera deras användning

  • Optimera styrsystem/lastprofil

  • Bedöma system-/kapacitetsförbättringar

Förutom effektivitetsberäkningen indikerar kompressorns energiförbrukning last-/tomgångstider som har ett betydande inflytande på energikostnaderna. Trycket är en annan mycket viktig parameter för kompressorns och systemets kapacitet.

Systemets utjämning och läckor

En typisk anläggning har ett läckage på 20–30 % av den totala produktionskapaciteten. På väl underhållna system kan förlusten minskas till under 10 %. Genom att använda flödesmätare vid olika punkter i tryckluftssystemets utjämning kan man beräkna läckageförslusten i tid och på så sätt:

  • Upptäcka och reparera brott och läckor

  • Undvika driftbortfall

  • Undvika längre körtider för kompressorn

  • Minska underhållet och oplanerade driftstopp

  • Undvika att lägga till onödig kompressorkapacitet

Luftförbrukning

Fördelning av energianvändande till olika områden och processer är en av nyckelfaktorerna för energihanteringssystem (t.ex. ISO 50001) och en förutsättning för transparent bokföring. Den exakta mätningen av luftförbrukningen per produktenhet bidrar även till att optimera produktionsprocesser. De uppmätta data är dessutom lämpliga för kolspårsutvärdering.

Tryckluftsapplikation – parametrar

©Endress+Hauser
Kompressor i en tryckluftsapplikation ©Endress+Hauser
Läckage av tryckluft ©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Systemövervakning med en data manager för visualisering av processvärden ©Endress+Hauser
Tryckrengöring inom livsmedelsindustrin ©Endress+Hauser
Servicetekniker vid tryckluftssystem ©Endress+Hauser
Direkt flödesmätning i ett tryckluftssystem med t-mass 65I ©Endress+Hauser

Ladda ner