Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

Your career with Endress+Hauser

Online tjänster

Kontakt

E-direct

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct

Smarta energilösningar för elsystem

Förbättra ditt elsystem genom att identifiera möjliga besparingar

Ökande elpriser och strängare miljölagstiftning leder till att energibehovet är i fokus på alla industriföretag. Även om en genomsnittlig besparing för eldrivna system är 25–30 %, misslyckas företag ofta med att optimera de olika produktionskomponenterna. Våra Smart Scale energilösningar för elsystem hjälper dig att nå dina mål.

Motoreffektivitet

Energikostnaderna utgör den största delen av kostnaderna för en elmotor under hela dess livslängd. Därför lönar sig investeringar i energieffektiva motorer eller frekvensomvandlare mycket snabbt. För att kunna kvantifiera den verkliga elförbrukningen och besparingarna vid ett motorbyte krävs förbrukningsdata i realtid.

Verkningsgrad

Verkningsgraden hjälper till att identifiera möjliga besparingar. Verkningsgraden är förhållandet mellan utnyttjad energi och tillförd energi. Förutom energirelaterade fördelar hjälper verkningsgraden till att:

 • Utvärdera skick och återstående livslängd

 • Hitta den idealiska driftpunkten

 • Undvika skador tack vare konstantövervakning

 • Hitta överdimensionerade pumpar

 • Undvika förbikopplade flöden för styrning

 • Installera högeffektiva motorer

 • Dela upp volymflödet på flera pumpar för att möta ändrade behov

System- och fasbelastning

Produktionsanläggningar kräver ofta anpassningar och förbättringar. Därför installeras ofta extra enfasförbrukare vilket leder till olika fasbelastningar. För att identifiera/kompensera asymmetrisk fasbelastning måste man övervaka elsystemet vilket hjälper till att:

 • Utvärdera/driva elsystem med en symmetrisk fasbelastning

 • Indikera asymmetriska belastningar

 • Avgöra om extra elkomponenter kan installeras

 • Undvika systemproblem/oplanerade driftavbrott

Mätning och insamling är nyckeln

För att identifiera och lokalisera de delar och processer som förbrukar mest el krävs mätning och datainsamling som grund för förbättringsarbetet.
Fastställ de rätta nyckeltalen som hjälper dig att utvärdera:

 • Motoreffektivitet

 • Verkningsgrad

 • System- och fasbelastning

 • Verklig energikompensation

 • Ingenjörer diskuterar en ritning ©Endress+Hauser
 • Utsikt över en anläggning ©Endress+Hauser
 • Kraftverk med kyltorn och elmast ©Endress+Hauser
 • Kraftförsörjning via elmast ©Endress+Hauser
 • Elförsörjning via elmast ©Endress+Hauser

Kundcase

Kontakt

Endress+Hauser AB
Box 1486 171 28 Solna , Sverige
Tel.: +46 (0)8 555 116 00
Fax: +46 (0)8 555 116 55
Skicka e-post www.se.endress.com

Relaterade ämnen

Referenser

 • Företagslogo av: ArcelorMittal Zenica

  ArcelorMittal Zenica i Bosnien och Hercegovina producerar varmvalsade produkter (armeringsjärn, valstråd, mesh, fackverksbalkar, klassiska anläggningsarmaturer) främst för Balkan, EU och de nordafrikanska marknaderna.

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här Stäng