Smarta energilösningar för elsystem

Förbättra ditt elsystem genom att identifiera möjliga besparingar

Ökande elpriser och strängare miljölagstiftning leder till att energibehovet är i fokus på alla industriföretag. Även om en genomsnittlig besparing för eldrivna system är 25–30 %, misslyckas företag ofta med att optimera de olika produktionskomponenterna. Våra Smart Scale energilösningar för elsystem hjälper dig att nå dina mål.

Motoreffektivitet

Energikostnaderna utgör den största delen av kostnaderna för en elmotor under hela dess livslängd. Därför lönar sig investeringar i energieffektiva motorer eller frekvensomvandlare mycket snabbt. För att kunna kvantifiera den verkliga elförbrukningen och besparingarna vid ett motorbyte krävs förbrukningsdata i realtid.

Verkningsgrad

Verkningsgraden hjälper till att identifiera möjliga besparingar. Verkningsgraden är förhållandet mellan utnyttjad energi och tillförd energi. Förutom energirelaterade fördelar hjälper verkningsgraden till att:

 • Utvärdera skick och återstående livslängd

 • Hitta den idealiska driftpunkten

 • Undvika skador tack vare konstantövervakning

 • Hitta överdimensionerade pumpar

 • Undvika förbikopplade flöden för styrning

 • Installera högeffektiva motorer

 • Dela upp volymflödet på flera pumpar för att möta ändrade behov

System- och fasbelastning

Produktionsanläggningar kräver ofta anpassningar och förbättringar. Därför installeras ofta extra enfasförbrukare vilket leder till olika fasbelastningar. För att identifiera/kompensera asymmetrisk fasbelastning måste man övervaka elsystemet vilket hjälper till att:

 • Utvärdera/driva elsystem med en symmetrisk fasbelastning

 • Indikera asymmetriska belastningar

 • Avgöra om extra elkomponenter kan installeras

 • Undvika systemproblem/oplanerade driftavbrott

Elektrisk applikation – parametrar

©Endress+Hauser
Ingenjörer diskuterar en ritning ©Endress+Hauser
Utsikt över en anläggning ©Endress+Hauser
Kraftverk med kyltorn och elmast ©Endress+Hauser
Kraftförsörjning via elmast ©Endress+Hauser
Elförsörjning via elmast ©Endress+Hauser

Ladda ner