Smart Scale energilösningar för kylsystem

Effektivitetsövervakning förbättrar kylsystemets kapacitet

Kylenergin står för en väldigt stor del av den totala energikostnaden i många industrier. En liten minskning av energiförbrukningen leder till betydande kostnadsbesparingar. Förutsättning för effektiv mätning är kunskapen om systemets karakteristik vid olika driftvillkor. Med våra Smart Scale energilösningar för kylsystem kan vi hjälpa dig att nå dina mål.

Kylsystemets effektivitet

För att utvärdera kyleffektiviteten måste man kvantifiera bidraget från alla systemkomponenter och ta med detta i beräkningen.
Övervakning hjälper till med att:

  • Utvärdera och driva systemet vid den idealiska driftpunkten

  • Prestandajämföra systemets effektivitet

  • Indikera underhållsbehov

Systemläckor

Med konstant övervakning kan du upptäcka trender och begynnande störningar. Ett bra exempel på detta är övervakning av sugkraft och avlastningstryck för att upptäcka läckor i kylsystemet.

  • Upptäck och reparera brott eller läckor för tillförlitlig och effektiv drift med längre livslängd

  • Undvik systemproblem som orsakas av läckor

  • Minska underhållet och oplanerade driftstopp

Specifik energiförbrukning

Den exakta mätningen av förbrukningen av kylenergi per produktenhet eller per m³ och år är avgörande för att bedöma systemets effektivitet och för att optimera produktionsprocesserna. Förhållandena som påverkar kostnaderna signifikant kan uppmärksammas genom att analysera erhållna data. De uppmätta data är dessutom lämpliga för klimatdeklarationer.

Kylapplikation – parametrar

©Endress+Hauser
Kylsystem med Promag 50 ©Endress+Hauser
Kylvattensystem med Cerebar S ©Endress+Hauser
Kylsystem - flödesmätning av kväve med Prowirl ©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Gasrör med snö och is ©Endress+Hauser

Ladda ner