Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

Your career with Endress+Hauser

Online tjänster

Kontakt

E-direct

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct

Smart Scale energilösningar för kylsystem

Effektivitetsövervakning förbättrar kylsystemets kapacitet

Kylenergin står för en väldigt stor del av den totala energikostnaden i många industrier. En liten minskning av energiförbrukningen leder till betydande kostnadsbesparingar. Förutsättning för effektiv mätning är kunskapen om systemets karakteristik vid olika driftvillkor. Med våra Smart Scale energilösningar för kylsystem kan vi hjälpa dig att nå dina mål.

Kylsystemets effektivitet

För att utvärdera kyleffektiviteten måste man kvantifiera bidraget från alla systemkomponenter och ta med detta i beräkningen.
Övervakning hjälper till med att:

 • Utvärdera och driva systemet vid den idealiska driftpunkten

 • Prestandajämföra systemets effektivitet

 • Indikera underhållsbehov

Systemläckor

Med konstant övervakning kan du upptäcka trender och begynnande störningar. Ett bra exempel på detta är övervakning av sugkraft och avlastningstryck för att upptäcka läckor i kylsystemet.

 • Upptäck och reparera brott eller läckor för tillförlitlig och effektiv drift med längre livslängd

 • Undvik systemproblem som orsakas av läckor

 • Minska underhållet och oplanerade driftstopp

Specifik energiförbrukning

Den exakta mätningen av förbrukningen av kylenergi per produktenhet eller per m³ och år är avgörande för att bedöma systemets effektivitet och för att optimera produktionsprocesserna. Förhållandena som påverkar kostnaderna signifikant kan uppmärksammas genom att analysera erhållna data. De uppmätta data är dessutom lämpliga för klimatdeklarationer.

Individuell analys krävs

Effektiv kylning kräver mer än bara effektiva komponenter, den avgörs huvudsakligen av systemkonfigurationen och driften. Eftersom kylsystem ofta är kundanpassade system krävs individuell analys på försörjningssidan och behovssidan för att hitta den idealiska driftpunkten.
Fastställ de rätta nyckeltalen som hjälper dig att utvärdera:
Det är förutsättningen för energihantering och kostnadsminskning.

 • Kylsystemets effektivitet

 • Systemläckor

 • Specifik energiförbrukning

 • Kylsystem med Promag 50 ©Endress+Hauser
 • Kylvattensystem med Cerebar S ©Endress+Hauser
 • Kylsystem - flödesmätning av kväve med Prowirl ©Endress+Hauser
 • ©Endress+Hauser
 • Gasrör med snö och is ©Endress+Hauser

Kundcase

Kontakt

Endress+Hauser AB
Box 1486 171 28 Solna , Sverige
Tel.: +46 (0)8 555 116 00
Fax: +46 (0)8 555 116 55
Skicka e-post www.se.endress.com

Relaterade ämnen

Referenser

 • Företagslogo av: ArcelorMittal Zenica

  ArcelorMittal Zenica i Bosnien och Hercegovina producerar varmvalsade produkter (armeringsjärn, valstråd, mesh, fackverksbalkar, klassiska anläggningsarmaturer) främst för Balkan, EU och de nordafrikanska marknaderna.

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här Stäng