Smart Scale energilösningar för värmesystem

Konstant övervakning av värmesystemet sänker energikostnaderna

Det finns en mängd olika industrispecifika värmeprocesser och tekniker som kräver individuella tillvägagångssätt och åtgärder för att utvärdera och förbättra systemkapaciteten. Pannor och gas/dieselvärmare är vanligtvis stora källor till energiförluster på grund av ineffektiv förbränning, felaktig drift och bristfällig underhåll. Det enklaste sättet att utvärdera sådana förluster är mätning av verkningsgrad.

Värmesystemets verkningsgrad

Genom att övervaka parametrar som bränsleflöde, förbränningsluft, rökgastemperatur eller termisk energiöverföringsgrad kan man utvärdera värmeproduktionens verkningsgrad för att:

  • Identifiera, kvantifiera och lokalisera förluster i systemet, som t.ex. orsakas av att brännaren går på tomgång eller med delvis belastning

  • Jämföra pannornas och förbrukarnas prestanda och optimera deras användning

  • Minimera underhållskostnader och driftavbrott

  • Kvantifiera förlopp som föruppvärmning av förbränningsluft

Specifik energiförbrukning

Fördelning av energianvändning till olika områden och processer är en av nyckelfaktorerna för energihanteringssystem (t.ex. ISO 50001) och förutsättning för transparent redovisning. Den exakta mätningen av förbrukningen av värmeenergi per produktenhet eller per m³ och år är avgörande för att fastställa systemets verkningsgrad och för att optimera produktionsprocesserna. Nivåerna som påverkar kostnaderna betydligt kan uppmärksammas. Uppmätta data är dessutom lämpliga för kolspårsutvärdering.

Värmeapplikation – parametrar

©Endress+Hauser
Panna för ångproduktion med en Micropilot M ©Endress+Hauser
Lava som rör sig ned i havet ©Endress+Hauser
Ingenjör som blickar ut över en anläggning ©Endress+Hauser
Operatör vid en Memograph M RSG40 ©Endress+Hauser

Ladda ner