Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

Your career with Endress+Hauser

Online tjänster

Kontakt

E-direct

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct

Smart Scale energilösningar för värmesystem

Konstant övervakning av värmesystemet sänker energikostnaderna

Det finns en mängd olika industrispecifika värmeprocesser och tekniker som kräver individuella tillvägagångssätt och åtgärder för att utvärdera och förbättra systemkapaciteten. Pannor och gas/dieselvärmare är vanligtvis stora källor till energiförluster på grund av ineffektiv förbränning, felaktig drift och bristfällig underhåll. Det enklaste sättet att utvärdera sådana förluster är mätning av verkningsgrad.

Värmesystemets verkningsgrad

Genom att övervaka parametrar som bränsleflöde, förbränningsluft, rökgastemperatur eller termisk energiöverföringsgrad kan man utvärdera värmeproduktionens verkningsgrad för att:

 • Identifiera, kvantifiera och lokalisera förluster i systemet, som t.ex. orsakas av att brännaren går på tomgång eller med delvis belastning

 • Jämföra pannornas och förbrukarnas prestanda och optimera deras användning

 • Minimera underhållskostnader och driftavbrott

 • Kvantifiera förlopp som föruppvärmning av förbränningsluft

Specifik energiförbrukning

Fördelning av energianvändning till olika områden och processer är en av nyckelfaktorerna för energihanteringssystem (t.ex. ISO 50001) och förutsättning för transparent redovisning. Den exakta mätningen av förbrukningen av värmeenergi per produktenhet eller per m³ och år är avgörande för att fastställa systemets verkningsgrad och för att optimera produktionsprocesserna. Nivåerna som påverkar kostnaderna betydligt kan uppmärksammas. Uppmätta data är dessutom lämpliga för kolspårsutvärdering.

Stora källor till energiförluster

Processvärmesystem innefattar förbränningssystem som försörjs med fossila bränslen och biomassa; elsystem, värmeväxlare och retursystem. Genom att övervaka dessa komponenter och systemets effekt kan man spara betydande mängder energi.
Fastställ de rätta nyckeltalen som hjälper dig att utvärdera:

 • Värmesystemets verkningsgrad,

 • Specifik energiförbrukning

Detta är förhandskravet för energihantering och kostnadsminskning.

Applikationer

 • Panna för ångproduktion med en Micropilot M ©Endress+Hauser
 • Lava som rör sig ned i havet ©Endress+Hauser
 • Ingenjör som blickar ut över en anläggning ©Endress+Hauser
 • Operatör vid en Memograph M RSG40 ©Endress+Hauser

Kundcase

Kontakt

Endress+Hauser AB
Box 1486 171 28 Solna , Sverige
Tel.: +46 (0)8 555 116 00
Fax: +46 (0)8 555 116 55
Skicka e-post www.se.endress.com

Relaterade ämnen

Referenser

 • Företagslogo av: ArcelorMittal Zenica

  ArcelorMittal Zenica i Bosnien och Hercegovina producerar varmvalsade produkter (armeringsjärn, valstråd, mesh, fackverksbalkar, klassiska anläggningsarmaturer) främst för Balkan, EU och de nordafrikanska marknaderna.

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här Stäng