Kompakt analyssystem för ånga och vatten (SWAS)

Kompakt SWAS-panellösning för tillförlitlig och säker övervakning av vatten- och ångkretsar.

SWAS Compact är en lösning för industriella ånggeneratorer som effektivt övervakar vattenkvaliteten. Den passar perfekt i ditt system eftersom den tar mycket lite plats. Lösningen omfattar provberedning, en katjonbytare och en Liquiline-transmitter till vilken pH, konduktivitet och syresensorer kan anslutas. SWAS Compact minimerar korrosion och pannsten, vilket gör att du slipper dyra reparationer och du slipper byta ut hela fabriksdelar. Den förebygger produktionsförluster som kan uppstå på grund av driftstopp i fabriken.

Minimera korrosion och avlagringar med lösning för övervakning av ånga/vatten från Endress+Hauser. ©Endress+Hauser

Dina fördelar

 • SWAS Compact ger tillförlitliga och exakta mätresultat även vid låga provvolymer.

 • Den skyddar varmvattenberedare och värmeväxlare från korrosion och avlagringar.

 • Den går lätt att koppla ihop med befintliga vatten- och ångkretsar tack vare den kompakta designen och att den levereras i driftklart skick.

 • Upp till åtta sensorer kan anslutas till flerkanalstransmittern Liquiline

Enkelt underhåll, korta driftstopp

SWAS Compact kan utrustas med Liquiline multiparametertransmittrar. De gör att du kan använda förkalibrerade sensorer med Memosens-teknik, vilket minskar arbetstiden i processen avsevärt. Den integrerade pH-värde-beräkningen möjliggör exakt pH-reglering, och beräkningar av katjonbytarens återstående livstid ger möjlighet till förebyggande underhåll. Om provtemperaturen är för hög stängs systemet ner automatiskt vilket ger maximal processäkerhet.

Mätning av alla kritiska parametrar

 • pH/redox

 • Löst syre

 • Konduktivitet (total, katjonisk och differentiell)

Applikationsområde

SWAS Compact övervakar ång- och vattenkvaliteten i flera olika industrier och användningsområden:

 • Energi

 • Livsmedel

 • Kemi

 • Gruvdrift, mineraler och metaller

Typiska applikationer är:

 • Inmatningsvatten till varmvattenberedare

 • Ång- och kondensatanalys

 • Varmvattenberedarvatten

Ladda ner