WirelessHART – flexibilitet inom processhantering

Minska dina projektkostnader tack vare mer effektiv planering och snabb installation.

WirelessHART är en trådlös teknik som utvecklats speciellt för processindustrin.
Trådlös kommunikation med alla dina HART-instrument, befintliga som nya, öppnar upp helt nya möjligheter till fjärrservice, övervakning och kostnadseffektiv installation. WirelessHART har ett antal egenskaper som säkerställer en tillförlitlig drift, flexibilitet och snabb installation, exempelvis självorganisering och ”självläkning”. Informations- och systemsäkerhet säkerställs via synkroniserad kommunikation, kryptering och dekryptering enligt AES128.

Dina fördelar med WirelessHART

© 2013 HART Communication Foundation, all rights reserved
 • Vårt koncept med adapter och gateway möjliggör integrering av befintliga eller nya instrument i ett trådlöst nätverk

 • Ingen dyr kabeldragning till anläggningens korskopplingar eller I/O skåp

 • Enkel planering och snabb installation

 • Enkel uppgradering av HART- eller 4-20 mA-instrument oavsett fabrikat

 • Optimal installationsmätpunkt i alla applikationer (även "rörliga" mätpunkter)

 • Strömförsörjning av adaptern via batteri eller extern matning (24-230 VAC/DC)

 • Snabb integration i anläggningens infrastruktur för automation och fjärraccess

 • Upp till 4 st instrument per adapter (gäller HART Multi-drop)

Integration av instrument

WirelessHART använder en gateway för att integrera mätningarna från enheterna i det trådlösa nätverket till ett styr- eller övervakningssystem. Vår trådlösa lösning erbjuder två integrationsalternativ:

 • via HART

 • via MODBUS

Den fysiska anslutningen till överordnat system görs via RS-485 eller Ethernet.

Den överförda informationen beror på HART-kommandot som instrumentet använder för att "bursta" den till gatewayen.

Funktion och hantering

WirelessHART-adapterinformation (parametrar, status osv.) kan nås genom:

 • en FDT-frame, t.ex. FieldCare, via en adapter-DTM

 • ett DD/EDD-verktyg, som t.ex. vår handhållna Field Xpert SFX350/SFX370, Asset Management Solution (AMS) och Process Device Manager (PDM)

Åtkomsten till vår WirelessHART-gateway sker via:

 • en FDT-frame t.ex. FieldCare, via en gateway-DTM

 • en webbläsare

WirelessHART för effektiv planering och snabb installation

© Endress+Hauser
Vi erbjuder ett heltäckande sortiment av HART/WirelessHART-instrument och supporttjänster. © Endress+Hauser

Börja nätverka med WirelessHART
Lägg till en adapter och ge dina HART- eller 4–20 mA-enheter trådlös kommunikation.

Med Endress+Hauser som samarbetspartner drar du nytta av över 25 års erfarenhet av digital kommunikation ©Endress+Hauser

En pålitlig samarbetspartner
Med Endress+Hauser som samarbetspartner drar du nytta av över 25 års erfarenhet av digital kommunikation.

© 2013 HART Communication Foundation, all rights reserved

Ladda ner