Enter at least 2 characters to start the search.

HART – beprövad teknologi för processautomation

Få ut mer av dina HART-enheter med oss som projektpartner.

HART är en industristandard med mycket stor installerad bas runt om i världen. Den är en "smart" teknologi som är stödjer samtidig överföring av en analog 4–20 mA signal och digital kommunikation via samma trådpar.
I de flesta applikationer används HART-signalen endast för parameterinställningar. Men med de rätta verktygen för HART placeras emellertid kontinuerlig instrumentövervakning och diagnostisering i realtid samt processinformation med flera variabler för nya och äldre instrument inom räckhåll.

Dina fördelar med HART

© 2013 HART Communication Foundation, all rights reserved

Utnyttja möjligheterna med HART med oss som samarbetspartner

 • över 20 års erfarenhet med beprövad teknologi

 • heltäckande sortiment av HART-mätinstrument

 • avancerad diagnostik och intelligenta multivariabla instrument

 • enkel driftsättning och instrumenthantering

 • enkel integration i styrsystem

 • kringutrustning och handhållna enheter

 • världsomspännande service och support

Integration av instrument

Det finns tre grundläggande sätt att integrera mätningarna från HART-instrument i ett styrsystem:

 • punkt-till-punkt-anslutning av 4–20 mA-signalen

 • anslutning via distribuerade-/fjärr-I/O eller HART-multiplexer till ett överordnat bussystem, t.ex. PROFIBUS

 • i sällsynta fall anslutning av HART-multidrop-buss till ett HART I/O-kort

Endast i de två sista fallen är all instrumentinformation tillgänglig för styrsystemet.

Drift och hantering av instrument

Enhetsinformation (parametrar, status osv.) via HART kan hämtas via:

 • en FDT-frame, t.ex. FieldCare som kräver en så kallad DTM för varje instrumenttyp

 • ett DD/EDD-styrningsverktyg, som t.ex. handhållna Field Xpert SFX350/SFX370, eller andra verktyg för anläggningsadministration som AMS eller PDM

Vi erbjuder DTM, DD och EDD för alla våra HART-instrument och säkerställer att de integreras i de ovan nämnda verktygen.

HART – lösningar för instrumenthantering

© Endress+Hauser
© 2013 HART Communication Foundation, all rights reserved
© Endress+Hauser
© Endress+Hauser
© Endress+Hauser
© Endress+Hauser
© Endress+Hauser
© Endress+Hauser
 • Enkla produkter

 • Enkla att välja, installera och använda

Tekniska egenskaper

Enkelhet

 • Standardprodukter

 • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

Tekniska egenskaper

Enkelhet

 • High-end produkter

 • Mycket funktionella och praktiska

Tekniska egenskaper

Enkelhet

 • Specialprodukter

 • Designade för krävande applikationer

Tekniska egenskaper

Enkelhet

Varierande

FLEX urvalet Tekniska egenskaper Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental urvalet

Möt dina grundläggande mätbehov

Tekniska egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean urvalet

Hantera dina kärnprocesser med enkelhet

Tekniska egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended urvalet

Optimera dina processer med innovativa teknologier

Tekniska egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert urvalet

Hantera dina mest utmanande applikationer

Tekniska egenskaper
Enkelhet

Varierande

Ladda ner