PROFINET drar fördel av smarta och sammankopplade enheter

PROFINET passar för dina processbehov

Med PROFINET får användaren tillgång till mervärdesinformation från multivariabla enheter. Till exempel så kan massflöde, densitet, temperatur och totalisatorinställningar såväl som diagnostik levereras via en och samma kabel. Dessutom går det att uppnå besparingar på 40 % tack vara minskad tid för driftsättning. Den tid som läggs på att identifiera loopar, integrera enheter och finjustera processloopar kan också förkortas med 25 %.

Vilka är de viktigaste fördelarna med att använda Industrial Ethernet?

För konstruktörer:

 • Maximerad effektivitet vid konstruktionsarbetet, t.ex. lägre kostnader för systemintegration.

 • Minimerad tid för driftsättning, t.ex. genom konfigurering av alla enheter direkt från systemet.

För drift- och underhållspersonal:

 • Effektivare drift t.ex. genom mer omfattande realtidsdata.

 • Förbättrade underhållsprocesser, t.ex. genom direkt tillgång till enhetsdiagnostik.

Fördelar

 • Alla Endress+Hauser PROFINET-enheter har certifierats av PI för att garantera perfekt kompabilitet.

 • Enhetens drivenhet (GSD) finns lagrad direkt i enheten.

 • Definierade moduler och välstrukturerad information finns tillgänglig inom styrsystemet som klartext.

 • Enheten identifieras omedelbart som en nätverksnod.

 • Inbyggd webbserver möjliggör diagnostik och fjärråtkomst.

 • Stöder förebyggande underhåll genom att ge tillförlitlig diagnostik enligt NAMUR NE 107.

 • Startup-minne för automatisk konfigurering när en enhet ska bytas ut.

Dina fördelar

Webbserver:

 • Tidsbesparande lokal drift utan behov av extra programvara.

 • Omfattande tillgång till enhet, diagnostik och processinformation.

 • Snabb upp-/nedladdning av data för underhåll och service.

Enkel drift:

 • Endress+Hausers tidsbesparande driftkoncept.

 • Optimerad användbarhet tack vare guidad parametrering.

 • Menystrukturer och åtkomst av enheter skräddarsys efter användaren.

PROFINET förenar automationsnätverk

©Endress+Hauser
 • Skalbarhet i din anläggning.

 • Flexibilitet och modularitet i din installation.

 • Sömlös dataåtkomst.

 • Transparent fältenhetsinformation från fabriksgolvet till styrelsen.

 • Investeringsskydd genom integration av alla processnätverk.

Öppenhet med PROFINET

©Endress+Hauser
 • Standarderna IEC 61158 och IEC 61784-2 ger en heltäckande, öppen, tillverkaroberoende och stabil grund för dina investeringar.

 • Tekniken är väl beprövad i praktiken, med över 12 miljoner installerade enheter över hela världen.

 • PROFINET-produkterna måste genomgå test och certifiering i oberoende laboratorier som har ackrediterats av användarorganisationen PROFIBUS and PROFINET International (PI).

För mer detaljerad information: www.profinet.com

PROFINET förvandlar din data till information

©Endress+Hauser

Ladda ner