PROFIBUS – fältbussteknik för hybridprocesser

Säkerställ ekonomisk, säker och tillförlitlig process och ökad produktkvalitet.

PROFIBUS är en fältbusstandard som erbjuder konsekvent fältbusskommunikation över hela anläggningen. PROFIBUS DP är till för snabba processer och anslutning av styrutrustning. PROFIBUS PA är processautomation med bussförsörjning av fältinstrument och inneboende säkerhet.
PROFIBUS PA och DP använder samma kommunikationsprotokoll. För att säkerställa kompatibilitet och utbytbarhet för instrument finns det standardiserade PROFIBUS PA-profiler för olika transmittrar, ställdon och analysinstrument

Dina fördelar med PROFIBUS

© 2011 PROFIBUS International , all rights reserved

Som pionjär och ledande tillverkare av PROFIBUS-instrument är din investering i säkra händer:

 • besparingar tack vare mindre utrymmesbehov, färre komponenter och kablar

 • minskade kostnader för planering, projektering och idrifttagning

 • mindre jobb med dokumentation och Ex-certifiering

 • ökad flexibilitet, högre precision och ökad produktivitet

 • högt anläggningsutnyttjande genom effektivt underhåll och reparationsarbete

 • enkelt byte av instrument oberoende av instrumentgeneration

Integrering av instrument

PROFIBUS-instrument ansluts till ett PLC-system via ett PROFIBUS DP I/O-kort. Gränssnittet till PROFIBUS PA-segmenten är en busskopplare eller länk. En så kallad GSD-fil krävs för att konfigurera systemet.

För att säkerställa sömlös integration i styrsystem:

 • PROFIBUS-instrument testas och certifieras på oberoende laboratorier som ackrediteras av PROFIBUS User Organization (PNO)

 • Våra instrument testas ytterligare med alla viktiga styrsystem under typiska driftförhållanden

Drift och hantering av instrument

PROFIBUS-instrumentinformation (parametrar, status osv.) kan hämtas via:

 • en FDT-ram t.ex. FieldCare som säkerställer en så kallad DTM för varje instrumenttyp

 • ett DD/EDD-driftverktyg som t.ex. anläggningsadministration (AMS) och processadministrationshanterare (PDM)

Vi erbjuder DTM, DD och EDD för alla våra PROFIBUS DP- och PROFIBUS PA-instrument och säkerställer att de integreras i de ovan nämnda verktyg.

Drivrutiner och certifikat

Drivrutiner och certifikat kan laddas ned för varje enskild produkt via vår hemsidas "Ladda ned"-funktion.

Profibus teknikutbildning

Ett omfattande utbud av teknikutbildningar finns tillgängliga

 • Baserade på praktiskt erfarenehet (hands-on)
  från alla typer av branscher

  Applikationsspecifik och praktisk orienterad

  Oberoende av tillverkare

Detaljer om aktuellt utbidlningprogram: Teknikträning

PROFIBUS – lösningar för instrumenthantering

© Endress+Hauser
© 2011 PROFIBUS International , all rights reserved
© Endress+Hauser

Ladda ner