Enter at least 2 characters to start the search.

Field Network Engineering

Projekt med intelligenta enheter är enklare än du tror ‒ med rätt partner!

Intelligenta enheter tillhandahåller viktig information som hjälper dig att förbättra både drift och underhåll av anläggningen. Den största utmaningen i användningen, både på nya och gamla anläggningar, är att hitta rätt expertis för att garantera felfri implementering. Därför är det viktigt att redan från början anlita en kunnig partner för smidig projekthantering och sömlös överlämning av en driftklar anläggning. Detta ökar även anläggningens säkerhet, tillförlitlighet och tillgänglighet.

Experthjälp under hela anläggningens livscykel

För att säkerställa prestandan i din anläggning erbjuder vi experthjälp och servicetjänster under hela produktens livscykel. Vi hjälper dig att välja teknologi, komponenter och enheter, utformar anläggningen enligt dina önskemål, integrerar enheterna i önskat DCS/PLC, konfigurerar dem och sköter drifttagningen. Under driftfasen hjälper vi dig att underhålla din enhet för att se att den är robust och fungerar ändamålsenligt. Våra globala team arbetar enligt de högsta standarderna och tillhandahåller omfattande dokumentation.

Fördelar

 • Minskade projektkostnader tack vare användningen av fältbussteknologi och intelligenta enheter och installering utförd av experter med erfarenhet av fältbussprojekt

 • Snabb och riskfri integration av enheter i önskat DCS- eller PLC-system

 • Viktig information från intelligenta enheter för att optimera prestandan och minska underhållskostnaderna

 • De senaste koncepten för hantering av intelligenta enheter (Plant Asset Management) och andra MES/ERP-användningar beaktas under utformningsfasen

 • Framgångsrik kunskapsöverföring under hela projektet genom förstklassig och kundspecifik undervisning som kombinerar praktik och teori

Ladda ner

 • Enkla produkter

 • Enkla att välja, installera och använda

Tekniska egenskaper

Enkelhet

 • Standardprodukter

 • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

Tekniska egenskaper

Enkelhet

 • High-end produkter

 • Mycket funktionella och praktiska

Tekniska egenskaper

Enkelhet

 • Specialprodukter

 • Designade för krävande applikationer

Tekniska egenskaper

Enkelhet

Varierande

FLEX urvalet Tekniska egenskaper Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental urvalet

Möt dina grundläggande mätbehov

Tekniska egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean urvalet

Hantera dina kärnprocesser med enkelhet

Tekniska egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended urvalet

Optimera dina processer med innovativa teknologier

Tekniska egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert urvalet

Hantera dina mest utmanande applikationer

Tekniska egenskaper
Enkelhet

Varierande