Enter at least 2 characters to start the search.

Plant Asset Management-lösningar

Vi kan fältenheter ‒ och vet hur de ska hanteras under hela livscykeln

Har ni snabb tillgång till all relevant information för att optimera ert underhåll? Kan ni reagera tillräckligt snabbt på fel och avbrott i enheterna? Detta är bara två frågor kring anläggningsdrift där Endress+Hausers Plant Asset Management-lösningar och servicetjänster kan hjälpa dig att uppnå stora förbättringar. Varje fältenhet måste konfigureras, kalibreras, underhållas och dess information måste hanteras under hela enhetens livscykel.

Minskade kapital- och driftutgifter

Vårt Plant Asset Management-erbjudande hjälper dig att optimera hanteringen av dina fältenheter från engineering till drift. Vi tillhandahåller viktig utrustningsinformation under hela livscykeln: från teknologin och lösningarna för att komma åt och hantera information till integreringen av informationen i dina affärsprocesser och din IT-infrastruktur. Endress+Hausers servicetjänster hjälper dig med alla utmaningar som uppstår kring dina fältenheter, från engineering till underhållsoptimering.

Plant Asset Management

© Endress+Hauser

Vår lösning kombinerar Asset Information Management, styrning av enhetskonfigurering och styrning av kalibrering.

Vårt Plant Asset Management-erbjudande hjälper dig att optimera industriella arbetsflöden och affärsprocesser relaterade till anläggningstillgångar under driftsättnings- och driftfasen.

Fördelar

 • Få anläggningsutrustningen snabbt i drift och underhåll den under driftfasen för bibehållen/förbättrad prestanda i anläggningen

 • Minskade underhållskostnader, t.ex. genom att effektiva, papperslösa arbetsflöden möjliggörs

 • Ökad anläggningstillgänglighet och -tillförlitlighet, t.ex genom diagnostik och optimering av schemalagda uppgifter (såsom kalibreringar)

 • Bättre efterlevnad av standarder och regler (t.ex. för kvalitetsstyrning)

 • Enkla produkter

 • Enkla att välja, installera och använda

Tekniska egenskaper

Enkelhet

 • Standardprodukter

 • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

Tekniska egenskaper

Enkelhet

 • High-end produkter

 • Mycket funktionella och praktiska

Tekniska egenskaper

Enkelhet

 • Specialprodukter

 • Designade för krävande applikationer

Tekniska egenskaper

Enkelhet

Varierande

FLEX urvalet Tekniska egenskaper Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental urvalet

Möt dina grundläggande mätbehov

Tekniska egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean urvalet

Hantera dina kärnprocesser med enkelhet

Tekniska egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended urvalet

Optimera dina processer med innovativa teknologier

Tekniska egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert urvalet

Hantera dina mest utmanande applikationer

Tekniska egenskaper
Enkelhet

Varierande