Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

Your career with Endress+Hauser

Online tjänster

Kontakt

E-direct

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct
Vi kan fältenheter ‒ och vet hur de ska hanteras under hela livscykeln

Plant Asset Management-lösningar

Vi kan fältenheter ‒ och vet hur de ska hanteras under hela livscykeln

Har ni snabb tillgång till all relevant information för att optimera ert underhåll? Kan ni reagera tillräckligt snabbt på fel och avbrott i enheterna? Detta är bara två frågor kring anläggningsdrift där Endress+Hausers Plant Asset Management-lösningar och servicetjänster kan hjälpa dig att uppnå stora förbättringar. Varje fältenhet måste konfigureras, kalibreras, underhållas och dess information måste hanteras under hela enhetens livscykel.

Minskade kapital- och driftutgifter

Vårt Plant Asset Management-erbjudande hjälper dig att optimera hanteringen av dina fältenheter från engineering till drift. Vi tillhandahåller viktig utrustningsinformation under hela livscykeln: från teknologin och lösningarna för att komma åt och hantera information till integreringen av informationen i dina affärsprocesser och din IT-infrastruktur. Endress+Hausers servicetjänster hjälper dig med alla utmaningar som uppstår kring dina fältenheter, från engineering till underhållsoptimering.

Plant Asset Management

Vår lösning kombinerar Asset Information Management, styrning av enhetskonfigurering och styrning av kalibrering.

Vårt Plant Asset Management-erbjudande hjälper dig att optimera industriella arbetsflöden och affärsprocesser relaterade till anläggningstillgångar under driftsättnings- och driftfasen.

Fördelar

  • Få anläggningsutrustningen snabbt i drift och underhåll den under driftfasen för bibehållen/förbättrad prestanda i anläggningen

  • Minskade underhållskostnader, t.ex. genom att effektiva, papperslösa arbetsflöden möjliggörs

  • Ökad anläggningstillgänglighet och -tillförlitlighet, t.ex genom diagnostik och optimering av schemalagda uppgifter (såsom kalibreringar)

  • Bättre efterlevnad av standarder och regler (t.ex. för kvalitetsstyrning)

Kundcase

Kontakt

Endress+Hauser AB
Box 1486 171 28 Solna , Sverige
Tel.: +46 (0)8 555 116 00
Fax: +46 (0)8 555 116 55
Skicka e-post www.se.endress.com

Relaterade ämnen

Liknande produkter och tjänster

Produkter
Lösningar

Nyheter

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här Stäng