Effektivisera din vattenrening med membranfiltrering

Membranbaserade processer måste övervakas noggrant för att garantera kvalité och tillgänglighet

Avsaltning av havsvatten, vattenåtervinning och andra moderna processer använder vattenreningstekniker med membranfiltrering. De har visat sig mycket tillförlitliga och används alltmer i kommersiella tillämpningar. Ekonomiskt handlar det om att hitta den rätta balansen för att erhålla längre rengöringscykler för filtreringssystemet och samtidigt undvika bestående blockeringar i eller skador på membranen.

Vårt erbjudande

Produktsäkerhet och tillförlitlighet är de två huvudmålen vid vattenreningsdrift med membranfiltrering. Mekaniskt skydd övervakas huvudsakligen genom tryck och differenstryck. Flödet används som den grundläggande processparametern. Utfällningar och beläggningar kan reduceras med noggrann kvalitetsövervakning vid inloppet.

 • Exakt tryckmätning

 • Kvalitetsövervakning vid inloppet

Membranfiltrering i korthet

Membranfiltrering ©Endress+Hauser

Optimera din membranfiltrering

Tryckgivare i ett membranfiltreringssystem

Tryckmätning är avgörande för att skydda membranet

Tryckmätning vid inloppet är viktigt för att bekräfta att filtreringen förlöper väl och för att snabbt registrera tryckökningar så att filtret inte skadas. Tryckgivarna i den här applikationen måste säkerställa en långsiktig, tillförlitlig mätning med små avvikelser. På grund av eventuella trycktoppar krävs ett skydd för överbelastning. Ett minskat behov av reservdelar i den installerade basen är också fördelaktigt på grund av det stora antalet tryckmätningsställen i processen.

Inloppskvaliteten måste övervakas noggrant för att undvika skada på filtren.

Kontroll av inloppet skräddarsydd för dina behov

Flera parametrar används för att kontrollera inloppskvaliteten: pH, turbiditet, klorhalt, spektral absorptionskoefficient, konduktivitet och redoxmätning. Typiska krav för kvalitetsmätningar vid inloppet är långsiktig tillförlitlighet, lågt underhåll, enkel kalibrering och dokumentation av givarna. Våra individuellt anpassningsbara analyspaneler möjliggör enkel driftsättning och drift och installeras helst i en sidoledning. Och med vår digitala Memosens-sensorteknologi är det enkelt att kalibrera och dokumentera.

Titta igenom vårt sortiment!

Fördelar

Endress+Hauser förenklar även komplicerade applikationer med olika mätparametrar tack vara en bred portfölj och innovativa teknologier såsom Memosens som gör det möjligt för dig att ta första steget mot en digital framtid. På så sätt kan vi hjälpa dig inte bara med att garantera tillgängligheten och kvaliteten på din vattenrening genom membranfiltrering utan även med att minska kostnaderna för underhåll och kalibrering.

 • 40 %

  längre livstid på Memosens-sensorer

 • 250 000

  Memosens-sensorer har installerats över hela världen

 • 10 miljoner

  enheter installerade i världen