Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Sjölunda valde processanalysatorn CA80TP

VA Syd behövde byta till en modernare och mer driftsäker processanalysator vid Sjölunda avloppsreningsverk. Efter upphandling och utvärdering blev valet analysatorn CA80TP.

Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö är ett av Sveriges största verk och tar emot avloppsvatten från cirka 300 000 personer i Burlöv, Malmö, Lomma, Staffanstorp och Svedala. Martin Hommel är processtekniker VA Syd driftområde Mitt/Sjölunda.

Fördelar

  • Totala fosforkoncentrationen (P-tot) kan kontrolleras med hjälp av en processanalysator online i utgående avloppsvatten

Kontroll av den totala fosforkoncentrationen i utgående avloppsvatten

‒ Med hjälp av en processanalysator online kan vi kontrollera den totala fosforkoncentrationen (P-tot) i utgående avloppsvatten på Sjölunda avloppsreningsverk. Den tar vattenprov som regelbundet pumpas till en provtagningskärl intill analysatorn varifrån provet tas ut. Vid utgående halter över ett ställbart börvärde startar våra doserpumpar för efterfällning med polyaluminiumklorid. Fällning av fosfat och suspenderad substans sker för att klara vårt utsläppskrav på 0,3 mg P-tot/l, säger Martin Hommel.

Dags att modernisera

Sjölunda avloppsreningsverk hade en processanalysator sedan 14 år tillbaka och det var nu dags att byta ut den då den krävde allt för mycket underhåll. Man ville ha en modernare och mer driftsäker analysator och man gick därför ut med en upphandling. ‒ Jag var ute på plats och tittade på förutsättningarna och gick igenom kraven. Förutom krav på produktens egenskaper skulle installation och idrifttagning ingå och drifts- och underhållskostnader skulle framgå. Vi tog fram ett förslag för vår analysator CA80TP, som ingår i plattformen Liquiline CM44x, säger Carl Theander, Endress+Hauser.

Bra referenser

VA Syd ville även ha referenser från någon användare. Då Endress+Hauser tidigare ej sålt just denna analysator i Sverige fick man hänvisa till en kund i Italien. ‒ Vi talade med deras kund i Italien, som var mycket nöjd med analysatorn och vi fick även goda vitsord om Endress+Hauser från Henriksdals reningsverk i Stockholm, som köpt en annan av deras analysatorer. Dessutom låg anbudet från Endress+Hauser bäst till, säger Martin Hommel.

Snabba analyser

I början av december 2020 installerades processanalysator CA80TP vid Sjölunda avloppsreningsverk.‒ Vi är mycket nöjda, den har varit förvånansvärt precis, har en låg kemikalieförbrukning och är snabb på att göra analyser. Dessutom är den självrengörande och självkalibrerande, vilket är väldigt bekvämt. Vi har fått upp ögonen för Endress+Hausers analysatorer, säger Martin Hommel. För att garantera optimal funktion över tid har VA Syd även tecknat ett servicekontrakt med Endress+ Hauser som innebär att de 2ggr/år kommer att göra förebyggande underhåll på analysatorn.

CA80TP ©Endress+Hauser

Det här var intressant och jag vill gärna veta mera: