Garantera att dricksvatten är säkert

Uppfyll miljölagstiftningens krav och hantera dina risker i bearbetningsprocessen för dricksvatten

Ökande befolkning, industrialisering och klimatförändringar ökar bristen på rent vatten. Utvinning av vatten från brunnar, källor och floder måste kontrolleras för att undvika irreparabla skador på den lokala vattenbalansen. Men mikroföroreningar, hormoner och andra föroreningar gör säkert dricksvatten till en allt svårare utmaning. Det resulterar i mer komplicerade processer som kräver noggrann övervakning för att kunna garantera vattensäkerheten.

Vårt erbjudande

Världshälsoorganisationen WHO har börjat införa riskbedömningssystem och utformat vattenskyddsplaner för att minska risken för förorenat dricksvatten under utvinning, behandling och distribution. Skyddsplanerna nämner att dokumentationshantering, kontroll av instrument och underhållsstrategier bidrar till det avancerade kvalitetshanteringssystemet. Men det kräver en hög grad av automation och online-instrumentering. Endress+Hauser kan hjälpa dig med:

 • Tanklösningar för övervakning av vattenmassor

 • En omfattande portfölj för de flesta mätuppgifter inom dricksvattenprocesser

 • Panellösningar för online-analysuppgifter och fjärrkontrollösningar för perifera fabriksavsnitt

 • Analys av den installerade basen för att identifiera kritiska kontrollpunkter och tjänster för underhållsoptimering, kalibrering och verifikation

Reningsprocessen för dricksvatten i detalj

Rening av dricksvatten ©Endress+Hauser
Uttag av vatten ©Endress+Hauser
Oxidering och gasdiffusion ©Endress+Hauser
Utfällning av mangan och järn ©Endress+Hauser
Flockning och sedimentering ©Endress+Hauser
Sandfiltrering ©Endress+Hauser
Avsaltning med jonbyte ©Endress+Hauser
Membranfiltrering ©Endress+Hauser
Lagring av dricksvatten ©Endress+Hauser
Kontroll av utlopp och nätverk för dricksvatten ©Endress+Hauser

Vad du kan göra för att skydda vårt vatten

Övervakning av vattenmassor

Övervakning av vattenmassor

Endress+Hauser:s tankmätningslösningar baseras på mångårig erfarenhet inom engineering, tankkonstruktion och projekthantering. På begäran kan vi till och med integrera enheter och komponenter från tredje part för att skapa en komplett nyckelfärdig lösning. Vi har erfarenhet inom engineering och utformning av kundspecifika paneler och tanklösningar som omfattar mätpunkter med oberoende strömförsörjning, fjärrdataquery och integration med produkter från tredje part.

Enkelt underhåll och enkel drift med Memosens

Lösningen för kritiska kontrollpunkter

Hög mätnoggrannhet är väsentligt för säker övervakning av dina kritiska kontrollpunkter. Därför erbjuder vi digitala sensorer som baseras på vår Memosens-teknologi. De här smarta sensorerna har ett inbyggt datachip i sensorhuvudet som sparar rådata. Sensorhuvudet kan enkelt bytas ut utan att processen behöver avbrytas och kan sedan omkalibreras i laboratoriet. Det förbättrar inte bara tillförlitligheten utan gör även underhållet förutsebart och enkelt.

Liquiline transmitter-plattform

Transmitter-plattform för alla vätskeanalysapplikationer

Liquiline är den perfekta plattformen för alla typer av vätskeanalysapplikationer och utgör grunden för våra moderna och avancerade transmittrar, analysatorer och provtagare. En enhetlig drift för alla produkter är både praktiskt och användarvänligt och skyddar din process från handhavandefel. Liquilines standardiserade komponenter optimerar ditt reservdelslager och ger avgörande kostnadsbesparingar.

 • Enhetlighet ger praktisk, effektiv och säker drift

 • Automatisk sensorigenkänning ger snabbare driftsättning

Garantera säker vattenförsörjning med tillförlitlig flödesfördelning

Tillförlitlig flödesmätning

Flödesmätning i vattenförsörjningsnätverket är en grundläggande och viktig kontrollparameter. Läckdetektering, pumpstyrning och allmän flödesreglering kan inte utföras utan flödesmätning.

 • Fullständig produktportfölj med elektromagnetiska flödesmätare särskilt avsedda för vattenverk

 • Korrosionsbeständighet certifierad enligt EN ISO 12944 för underhållsfri och tillförlitlig mätning

 • Ökad tillförlitlighet i mätningen tack vare ett avancerat koncept för självdiagnostik

 • Minskade installationskostnader genom flexibel installation med unikt ”överlappande flänskoncept”

Titta igenom vårt sortiment!

Fördelar

Rent dricksvatten är en av livets väsentligheter. Det är därför som de som driver vattenverk har ett särskilt ansvar. För att leva upp till det ansvaret behöver de en partner som de alltid kan lita på. Endress+Hauser är ett familjeägt företag med mer än 60 år på nacken. Vårt fokus är att skapa hållbara förhållanden med våra kunder över hela världen.

 • 40 %

  längre livstid på Memosens-sensorer

 • 250 000

  Memosens-sensorer har installerats över hela världen

 • 60+

  års erfarenhet av mätinstrumentering