Liquiline - en multivariabel analysplattform

Den perfekta plattformen för alla vätskeanalysapplikationer

Liquiline utgör grunden för våra transmittrar, analysatorer och provtagare och bygger på den digitala Memosensteknologin. En enhetlig drift för alla produkter är både praktiskt och användarvänligt och skyddar din process från handhavandefel. Liquilines standardiserade komponenter innebär att du kan optimera ditt reservdelslager och därmed spara rejält med pengar. Dessutom är Liquilineprodukterna enkla att bygga ut och erbjuder full flexibilitet för framtiden.

Fördelar

 • Multitransmitter - automatisk detektering av givartyp

 • Plug & Play med förkalibrerade givare

 • Bygger på Memosensteknologin som ger säker signalöverföring och ökad tillgänglighet

 • Enkel utbyggnad för anslutning av fler givare till samma transmitter

 • Sömlös integration i alla styrsystem (DCS/PLC) via 0/4...20mA, HART, PROFIBUS DP, Modbus TCP, Modbus RS485, EtherNet/IP, Webbserver.

  Ethernet möjliggör fjärranslutning till Liquiline - perfekt för trådlös anslutning till avlägsna mätpunkter eller för kontroll av mätdata från skrivbordet.

Memosensteknologin - branschstandard utvecklad av Endress+Hauser

Liquilineplattformen bygger på den digitala Memosensteknologin som har revolutionerat vätskeanalysområdet. Memosens omvandlar mätvärdet från givaren till en digital signal. En del givare överför signalen induktivt till transmittern, då elimineras problem med fukt, korrosion och jordströmmar/potentialfel. Memosens erbjuder maximal säkerhet vid dataöverföring, ökad tillgänglighet och problemfria processer. Transmittern läser in kalibreringar och annan information som finns lagrad i givaren. Tack vare plug & play går arbetet snabbt vilket minimerar driftstörningarna vid underhåll av givaren.

Nya och kalibrerade givare

Koppla enkelt ihop Memosensgivare med Liquiline-transmittern. På bara några sekunder känner transmittern automatiskt av givartypen och läser in informationen som finns lagrad i givaren. Tack vare plug & play går arbetet snabbt och driftstörningarna vid underhåll av givaren minimeras. Dessutom kan Liquiline-enheter, även analysatorer och provtagare, hantera flera Memosensgivare i valfria kombinationer.

Liquiline CM44x - en multivariabel flerkanalstransmitter

Liquiline CM44x är en mycket flexibel analystransmitter, där upp till 8 givare med flera olika parametrar kan anslutas t.ex. pH/ORP, konduktivitet, syre, ammonium, nitrat, turbiditet, klor och slamnivå.

 • Möjligt att mäta samtliga Memosensparametrar, maximalt 8 ingångar

 • Flera olika parametrar kan mätas samtidigt

 • Automatisk detektering av givartyp

 • Enkel att bygga ut för anslutning av fler givare