Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
0 x DN

Flödesmätning blev precis lite enklare

Mätrör speciellt avsedda för applikationer till VA-industrin

Inom VA-industrin används induktiva flödesmätare ”magrör” för att mäta flöde på konduktivt ledande vätskor. Svårigheten med mätprincipen är installationskravet på raksträckor både före och efter flödesmätarens mätrör.

Den induktiva flödesmätaren bygger på Faradays induktionslag. Inuti mätröret finns två magnetspolar vars uppgift är att generera ett magnetfält. Vätskan som färdas genom mätröret skapar en elektrisk spänning som mäts av två mätelektroder. Den uppmätta spänningen är proportionell mot vätskans flödeshastighet och räknas om till volymenhet i signalomvandlaren.

Rörböjar skapar turbulens som försämrar mätprestandan. Branschpraxis har länge varit att installera mätröret med minst fem rördiametrar (5xDN) före mätröret och två efter (2xDN).

Utmaningar med raksträckor

Raksträckor kan vara svåra att finna och utmaningen ökar med storleken på rörledningen. Detta blir speciellt påtagligt vid ombyggnationer där hänsyn till befintliga ytor, maskiner och tankar måste observeras. Exempelvis behöver en DN200 installation 1,75m och en DN300 installation 2,6m total raksträcka.

Flow profile

Störd flödesprofil efter 90 graders böj

Rörlängden inte allt, även mätrörets längd viktigt

Många känner säkert igen sig i de otaliga diskussioner som kan uppstå mellan mek (mekanik) och el/instrument samt leverantör om hur avsaknaden av raksträckor påverkar flödesmätningen. Raksträckor kostar på, både ur miljösynpunkt och gällande anskaffningskostnad.

Rören både transporteras och produceras normalt med CO2 intensiva avtryck. Rör, speciellt i stora dimensioner eller i exklusiva material, är dyra att inhandla och att montera. Montaget behöver planeras och lyftanordningar behöver vara på plats vilket påverkar totalkostnaden negativt.

Lösningen

Zero-DN är en option som utrustar mätröret med multipla mätelektroder samt bestyckar signalomvandlaren med avancerade algoritmer som kompenserar för en störd flödesprofil. Med Zero-DN är det nu möjligt att installera mätröret efter en rörböj. Zero-DN finns som option till vår Promag W familj som är speciellt anpassat för VA-industrin. Till skillnad från andra magrör, som möjliggör kortare raksträckor, är mätröret helt rakt utan förträngning, vilket eliminerar tryckfall och oönskade energiförluster. Promag 300/500 kan även kombineras med PROFINET kommunikation.

Egen design för anläggningar med mindre yta

Nu finns möjligheten att designa anläggningar med mindre anläggningsyta, minska andelen svåra montage med stora rör och eliminera diskussionerna om raksträckor en gång för alla!

Jag vill gärna veta mera om Promag W 300/500 (0 x DN)

 • Enkla produkter

 • Enkla att välja, installera och använda

Tekniska egenskaper

Enkelhet

 • Standardprodukter

 • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

Tekniska egenskaper

Enkelhet

 • High-end produkter

 • Mycket funktionella och praktiska

Tekniska egenskaper

Enkelhet

 • Specialprodukter

 • Designade för krävande applikationer

Tekniska egenskaper

Enkelhet

Varierande

FLEX urvalet Tekniska egenskaper Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental urvalet

Möt dina grundläggande mätbehov

Tekniska egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean urvalet

Hantera dina kärnprocesser med enkelhet

Tekniska egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended urvalet

Optimera dina processer med innovativa teknologier

Tekniska egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert urvalet

Hantera dina mest utmanande applikationer

Tekniska egenskaper
Enkelhet

Varierande