Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

Your career with Endress+Hauser

Online tjänster

Kontakt

E-direct

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct
Stålfabrik på natten

Säker och tillförlitlig ståltillverkning

Förbättra säkerheten i din ståltillverkning med vårt skräddarsydda erbjudande med mätning och programvara

Höga temperaturer, smält metall och tunga lass – ståltillverkning är påfrestande för både människa och maskin. Så det är helt naturligt att säkerhet och tillgänglighet är en av de högsta prioriteringarna för stålfabrikschefer. Inte bara för att undvika potentiellt dödliga olyckor utan även för att säkerställa oavbruten tillverkning i ett extremt konkurrensutsatt landskap. För det behöver du robust mätutrustning som levererar tillförlitliga data och lösningar för smart styrning.

1.63 mil.

tonnes of crude steel

were produced worldwide in 2016. This is an increase by 0,8% compared to 2015 according to the World Steel Association.

World crude steel production 2016

Vårt erbjudande

Följ standarderna för funktionssäkerhet IEC/EN 61508 (processriskkategorisering som kallas SIL – ”Safety Integrity Level”) och IEC/EN 61511 (processäkerhet med en instrumentering som kallas ”Safety Instrumented Systems”), i överensstämmelse med EN 13849, med hjälp av processexperter som guidar dig genom varje steg i valet av det bäst lämpade, branschoptimerade paketet för instrumentering, service och lösningar ur hela vår portfölj som bygger på mer än 60 års erfarenhet.

  • Säker övervakning av kritiska kylvattensystem

  • Trådlösa lösningar ger mer information om processen

  • Omfattande verktyg för Plant Asset Management

Ta reda på hur du kan förbättra fabrikssäkerhet och tillgänglighet

  • Stålprocess ©Endress+Hauser
  • System för att detektera läckage i en omvandlare ©Endress+Hauser
  • Läckagedetektionssytem ©Endress+Hauser

Applikationer

Säker, robust och exakt övervakning av vattenläckage

Funktionsfel i vattenkretsar kan vara mycket farligt för både utrustning och personal. Oavsett vilken typ av kylsystem det gäller, är principerna för läckagedetektion följande: in- och utflödesområdena i ett kylsystem mäts med hjälp av lämpliga flödesmätare som mäter antingen elektromagnetiskt eller med ultraljud. In- och utloppstemperaturerna hämtas också från givare som är monterade i omedelbar närhet av flödesmätarna. Vårt system använder separata temperatursensorer för maximal noggrannhet.

Trådlös övervakning av oljetemperatur i lager

Valstapplager används i valsstolarna och är placerade på användarsidan av de övre och nedre stödvalsarna. En oljekrets säkerställer att lagren får den smörjning som de behöver. En ökning av temperaturdifferentialen är ett tecken på högre invändig friktion, vilket kan leda till skador. Vår lösning säkerställer att all skada på friktionslagren detekteras genom mätning av smörjmedlets temperatur. Underhåll vidtas på ett förutseende sätt.

Trådlös övervakning

Ta ett steg mot Industri 4.0

Digitala nätverk av fältbussar ansluter fältinstrumenten till systemen för styrning och underhåll. I kombination med smarta sensorer utrustade med Heartbeat Technology
möjliggörs verifikation av instrument, avancerad processdiagnostik och funktioner för tillståndsövervakning som gör att chefer proaktivt kan planera
underhållsåtgärder och att säkerställa tillgänglighet.

  • Fullständig projekthantering inklusive montering, kabeldragning och engineering för systemet

  • Smarta sensorer med diagnostiska funktioner

  • Webbaserade verktyg för enkel åtkomst till information om installerade enheter och automatisk enhetsdokumentation (W@M-portal)

Field Network Engineering från A till Ö.

Fördelar

Säkerhet och fabrikstillgänglighet är känsliga ämnen som kräver en partner som du kan lita på, en partner som inte är intresserad av kortsiktig vinst utan av att utveckla hållbara förhållanden. Du behöver inte leta längre, eftersom Endress+Hauser under mer än 60 år har varit en pålitlig partner till stålföretag i mer än 100 länder. Våra instrument och lösningar – som alla har utformats efter branschspecifika krav – används med tillförsikt över hela världen.

200 000+

temperatursensorer har installerats i säkerhetskritiska stålprocesser över hela världen.

55 000

smarta sensorer i 65 digitala optimeringsprojekt.

2,6 miljoner

fältinstrument har levererats till verksamheter inom mineral och metall bara sedan 2007.

Kundcase

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här Stäng