Kopplingsschema för mätutrustning vid instrumentinstallation

Mätteknik, tillbehör och förmonterade mekaniska komponenter som passar varandra

Rigorösa åtgärder för kostnads- och effektoptimering tvingar många anläggningschefer att minska sin personalstyrka.
Att skära ner på kostnader för underhåll kan medföra stora risker om det inte görs med modern och avancerad teknik. Eftersom vi kan instrumenttillverkning tar vi oss an vårt uppdrag och se till att ni får korrekt instrumentinstallation och mätning. Vi samarbetar med kompetenta serviceingenjörer för att erbjuda de bäst lämpade lösningarna där du behöver dem som mest.

Vårt erbjudande

Vi fokuserar på att leverera produkter, lösningar och servicetjänster för kraftverk av varierande slag, från de största högeffektiva överkritiska kraftverken till de allra senaste förnyelsebara lösningarna inom vattenkraft, energiåtervinning och biomassa. Vi eftersträvar exemplarisk kvalitet i våra produkter och servicetjänster och vi söker samarbeten med leverantörer som tillämpar samma principer för kvalitetssäkring som vi gör. Vi levererar inte bara mätenheter utan även ett brett leveransomfång för mätlösningar:

 • En leverans från en enskild integrerad leverantör

 • Alla komponenter kvalificeras, testas och förmonteras

 • Ingen tid går förlorad på delar som inte passar eller osynkade leveranser

 • Minimal insats vid installation

 • Rådgivning på plats, planering och hantering av projekt, leverans, montering, driftsättning, dokumentation

Hur fungerar det? Alla kombinationer är möjliga

Förmåga att skapa kopplingsscheman för instrumentinstallation från Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Exempel på applikationer där konceptet kan tillämpas

Gaskombikraftverk

Bevara vattenångcykelns integritet

Den ständiga kontakten mellan vatten och ånga med rör i pannor, värmeåtervinningsgeneratorer, kondensorer och turbinblad kan orsaka avlagringar, flagningar eller korrosion på utrustningen som inverkar på hela vatten-/ångsystemets effektivitet. Vi erbjuder en standardiserad och modulär lösning för vattenkvalitetskontroll som gör det möjligt att mäta kritiska parametrar såsom konduktivitet, pH, silikat och löst syre.

 • Paneler utrustas med den avancerade kostnadseffektiva sensortekniken Memosens.

 • Engineeringstjänster och leverans av system för provtagning och analys av vattenångcykeln

 • Servicetjänster över hela världen för leverantörer av nyckelfärdiga helhetslösningar (EPC), samt kraftverksföretag

Deltabar Differentialtryckstransmitter från Endress+Hauser som installeras för bekväm drift

Slipp diskussioner om ångmätning

När ett nytt kraftverk inte producerar den termiska effekt som stipuleras i avtalet kan pannleverantören och turbintillverkaren ha olika åsikter om hur mycket ånga som levereras. Genom att använda en överenskommen standard (ISO 5167) och ett primärelement för differentialtrycksflödet kan tredjepartsexperter enkelt kontrollera mätaren, installationen och konstruktionsberäkningarna för ångvolymen/ångmassan. Vår arbetsgrupp med specialkompetens för differentialtrycksflöde (DP Flow) finns tillgänglig för alla förfrågningar.

Automatisera mätningar av pH-värden i rökgasavsvavling (FGD) med Endress+Hauser

Automatisera mätningar av pH-värden i rökgasavsvavling (FGD)

pH-värdet är väldigt viktigt för ett ordentligt fungerande system för rengöring av rökgas – i slutändan används det för att kontrollera matningshastigheten för absorberande medel såsom kalk (Ca[OH]2) och kalksten (CaCO3). Gastvättarens effektivitet beror i hög grad på pH-värdet. Det måste vara tillräckligt högt för att svaveldioxiden (SO2) ska kunna binda ordentligt. Men om det är för högt går det åt för mycket kalk och gipset förorenas. Vi rekommenderar därför att automatisera rengöringen och kalibreringen av pH-sensorerna.

 • Snabb amortering på mätpunkten, minskade underhållskostnader och mindre förbrukningsmaterial, längre livslängd på pH-sensorerna

 • Maximal tillförlitlighet i processen

 • Hög tillgänglighet, undvik oplanerade driftstörningar och minska driftstoppen för manuellt underhåll

Fullständig flödesmätarlösning för ångmätning från Endress+Hauser

Sluta tvivla på dina ångmätningar

Vår fullständiga flödesmätarlösning för ångmätning (tryckluft, naturgas, etc.) är fabriksinställd för energimätning eller massflöde. Den mäter ånga exakt över hela mätområdet och gör det möjligt att upprätta faktureringsrelevanta mätpunkter och ”custody transfer”-mätning.

 • En fullständigt förmonterad, testad och kundanpassad enhet

 • Heltäckande mätpunktsdokumentation, tex. för ISO 50001-certifiering

 • Undvik vanliga fel under planering, driftsättning och drift

 • Energimätning och effektrapportering för verk som producerar och distribuerar energi

Lösning från Endress+Hauser med enheter med guidad radar (GWR) monterade i en shuntkammare

Spara kostnader för planering, anskaffning, installation och underhåll

Flottörgivare har tidigare använts för nivåmätning i kondensorn/kondensen, matarvattenvärmare med högtryck/lågtryck, expansionskärl och utjämningsbehållare. Resultaten varierar ofta beroende på noggrannhet, densitetsvariationer och avvikelser i installationen. Enheter med guidad radar (GWR) monterade i en shuntkammare erbjuder en optimal lösning för sådana mätarbehållare och ger flera övertygande kostnadsfördelar.

 • Snabb och enkel driftsättning på plats

 • Förkonfigurerade och testade lösningar med shuntkammare som kommer i en leverans

 • Garanterad kvalitet

 • Vi ansvarar för anskaffning och montering

Energiåtervinningsanläggning

Öka effektiviteten i din energiåtervinningsanläggning

Temperaturmätningen i pannans tak, överhettningszonen och utbränningszonen i en energiåtervinningsanläggning kräver en hög grad av exakthet och styrning. Det kräver också specifika och innovativa material i dykficka och skyddsrör som motstår exponering för aggressiv förbränningsrök och höga temperaturer som oxiderar miljön. Idag levererar vi dessa dykfickor med rätt material för sådana applikationer.

 • Längre livstid på mätpunkterna under extrema förhållanden

 • Minskat underhåll och därmed lägre livscykelkostnader

 • Bättre produktkvalitet till följd av mer stabila mätningar

Titta igenom vårt sortiment!

Fördelar

Varje innovation som vi tar fram gör det möjligt för våra kunder att optimera sina aktiviteter. Vi arbetar ständigt med våra kunder för att garantera att de verkligen är rustade för att leva upp till branschkraven. I slutändan är våra kunders framgång vår framgång.

 • > ett år

  motsvarar livstiden på våra temperaturgivare. Bara genom att använda rätt material för temperaturgivarna ökar en energiåtervinningsanläggning sin drifttid och effektivitet.

 • 60+

  års erfarenhet av mätinstrumentering

 • 9 månader

  motsvarar tiden det tar att amortera hela mätpunkten för pH-rengöring om det görs med automatiserade elektroder