Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

Your career with Endress+Hauser

Online tjänster

Kontakt

E-direct Shop

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct Shop
Förvaring och distribution i olje- och gasindustrin

Processautomation i förvarings- och distributionsytor

Upprätta smarta protokoll för att minimera riskerna för personalen, miljön och utrustningen

Marknadskraven inom olje- och gasindustrin förändras. Under de senaste årtiondena har världen lärt sig några tuffa läxor när det gäller säker drift. Givetvis är säker drift dygnet runt av högsta vikt, precis som effektivitet. Se till att maximera användningen av all kapacitet i existerande tankar och att tillämpa lämplig inventory control-, lastnings- och custody-transfer-system i tankterminaler, tankdepåer och transportfordon för att hålla jämna steg med marknadsutvecklingen.

75 %

av världens tankfartygsflotta har oberoende ägare. Inom transport-och förvaringsnätverket för naturgas sker nästan all transport till flera hundra underjordiska lagringsanläggningar via mellanstatliga mellanhänder, som ägs av ca 70-80 olika företag. Denna labyrint av transporter och lagerhållning kräver stränga inspektioner, standarder och regler som måste efterföljas.

USA:s kongressbibliotek ‒ BERA

Chansa inte utan välj säkerhet

Vårt goda rykte bygger på vårt branschkunnande och på våra medarbetares kreativitet och engagemang. Vi tror på långsiktiga kundrelationer och hjälper dig att uppnå det som är rätt för dig. Från enkel övervakning av tank- och silonivåer till mycket noggrann custody-transfer-tank-gauging på tankar och automationen av terminaler – vi erbjuder ett komplett utbud av teknologi, skalbar programvara och tillämpar enhetliga drift- och säkerhetskoncept för enkel och säker drift.

 • Efterlevnad av internationellt erkända standarder och rekommendationer såsom API, OIML, SIL, IP, NORDSOK, NACE 250+

 • Produktlinjer certifierade i enlighet med standarder för riskklassade områden såsom ATEX, FM, TIIS Safety by design

 • Användning av toppmodern teknologi – IEC 61508 SIL 2 och upp till SIL 3 för homogen redundans

Förbättra säkerheten för dina förvarings- och distributionsytor

 • Processöversikt över förvaring och distribution ©Endress+Hauser

  Förvaring och distribution

 • Skyddssystem mot överfyllnad för en tank ‒ processöversikt med parametrar ©Endress+Hauser

  Övervaka din tank säkert och förebygg farliga överfyllnader med ett intelligent system som kan sköta sig självt.

 • Grafik som visar en custody-transfer-applikation för skeppslastning. ©Endress+Hauser

  Gör din transaktion mer effektiv, tillförlitlig och säkrare med debiteringsmätningssystem för skeppslastning.

 • Grafik som visar en custody-transfer-applikation för lastning av lastbilar eller godsvagnar. ©Endress+Hauser

  Säker lastnings- och lossningsapplikation med debiteringsmätningssystem för lastbilar eller godsvagnar.

 • Bild som visar bunkertankningsprocess ©Endress+Hauser

  Noggrann bunkertankning: massmätning direkt utan konvertering av volym och högre säkerhet med tätade individuella enheter och hela mätsystem för skydd mot oavsiktlig manipulering.

Tillförlitlig kalibrering och mätning i säkra händer

Debiteringsmätning

Certifierad debiteringsmätningslösning för högre transparens och trygghet. Lastning och lossning kan leda till konfliktsituationer. Vi kan hjälpa er att klara dessa utmaningar. Våra mycket noggranna och tillförlitliga Coriolis-flowmetrar kräver minimalt underhåll och omkalibrering. Tack vare de stora dimensionerna som finns tillgängliga kan fler fartyg, lastbilar och godsvagnar per dag hanteras, vilket ökar er överföringskapacitet och samtidigt garanterar noggrannhet, transparens och säkerhet under processen.

 • Säkrare lastning tack vare högre tolerans för luftnivåer än med mekaniska mätenheter

 • Få igång anläggningen punktligt och enligt budgeten tack vare driftsättningshantering på plats

Lastbrygga med mycket noggrann custody-transfer-mätning med Promass 83F

Bunkerbränsledosering

Ersätt traditionell mängdmätning med system för bunkerbränsledosering med Coriolis-flowmetrar och få mer transparens. Systemet ser till att luftfickor inkluderas på rätt sätt i mätningen när tankarna töms. Under tankningsprocessen kan flera processparametrar övervakas samtidigt och visas grafiskt som mätprofiler på en manöverpanel. Både köparen och leverantören har full transparens före, under och efter tankningen.

 • Ökad lönsamhet

 • Obegränsad säkerhet

 • Högre tillit

Noggrann bunkertankningsprocess

Överfyllnadsskydd i lagringstankar

Överfyllnad av tankar är ett stort problem och ledningsgrupper över hela världen uppgraderar sitt skyddssystem mot överfyllnad. Hur löser ni detta? För att kunna tillfredsställa dina behov samarbetar vi med Rockwell Automation för att erbjuda ett förkonfigurerat lösningspaket med oberoende säkerhetscertifiering för hela säkerhetsloopen, från mätning och styrning till korrigering av element. Lösningen följer industrins bästa praxis och standarderna API 2350 och IEC 61511.

 • Du ökar integriteten och tillförlitligheten

 • Du minskar de operativa riskerna

 • Du minskar tiden för engineering och driftsättning

 • Du minskar underhållskostnaderna

Bild på tankanläggning/oljetankar i ett raffinaderi. Endress+Hauser tillsammans med kund.

Terminal management

Terminalautomation är viktigare nu än någonsin. Detta beror på förändringar på marknaden, inom konkurrensen, lagstiftningen och den sociala miljön. Vi erbjuder system för terminalautomation för alla användningsområden, t.ex. lastning av lastbilar, tåg, skepp och pråmar, depåer och terminaler; styrning av processundersystem och transporter till affärssystem (ERP ...); och skalbara lösningar från enkla, fristående stationer för små depåer till hela klient-serversystem för större platser.

 • Minskade kostnader för installation, drift och underhåll

 • Custody-transfer-mätskiddar som uppfyller kraven för API och MID

 • Högre noggrannhet för bättre volym och massa

Terminalautomation av Endress+Hauser

Fördelar

Det som våra kunder uppskattar mest är vårt transparenta och professionella arbetssätt för att tillfredsställa deras behov. Vi optimerar våra processer och användningen av innovativ teknologi kontinuerligt, vilket gör att vi kan utvidga gränserna för mätning, styrning och automationsengineering och hitta säkra, effektiva lösningar åt dem. Antingen i ett raffinaderi eller mer produktion

Mindre än 5 minuter

är tiden det tar att köra ett ”proof test” på 16 tankar

Mer än 17 års

efterlevnad av funktionssäkerhetsstandarderna IEC 61508 (kvalitet, säkerhet och tillförlitlighet)

Synlighet dygnet runt

med våra lösningar för lagerövervakning

Kundcase

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här Stäng