Bra alternativ till mekaniska mätare

Ökad säkerhet, bättre tillförlitlighet och lägre underhållskostnader

När de först installeras fungerar mekaniska mätare bra. Men när instrumenten åldras och tekniken har nått sin gräns ökar underhållskostnaderna. Dyrbar tid läggs på underhåll av installerade instrument. Genom att förlita sig på bristfälligheterna hos den mekaniska mätaren förblir processen stabil. Ett haveri kan dock leda till att produktionen måste stängas ner helt, vilket resulterar i ekonomisk förlust samt minskad säkerhet och tillförlitlighet. Att ersätta föråldrad teknik är därför avgörande för att undvika ett sådant scenario.

Vårt erbjudande

Vårt mål är att ge er support, service och optimera er process, oavsett var ni befinner er. En enhetlig metod med tydligt tillvägagångssätt baserad på vår processkunskap och tekniska kompetens säkerställer att arbetet utförs på rätt sätt. Vår instrumentering tillsammans med våra lösningar och tjänster hjälper er att fatta snabba beslut. Våra produkter står för:

 • Efterlevnad av API 2350 säkerhetsrekommendationer

 • Lägre kostnader för planering, driftsättning och underhåll

 • Större processtillgänglighet och högre driftsäkerhet

 • Ökad produktion – lägsta totalkostnaden för ägande

 • Proof test-intervall på upp till 12 år

Klicka runt och läs mer om hur ni kan öka säkerheten

Processkarta över en raffineringsprocesss ©Endress+Hauser

Raffineringsprocessen

Processkarta över en destillationskolonn i ett raffinaderi ©Endress+Hauser

Destillationskolonnen

Processkarta över en vakuumdestillationskolonn i ett raffinaderi ©Endress+Hauser

Vakuumdestillationskolonnen

Processkarta över förvaring och transport ©Endress+Hauser

Förvaring och transport

Processkarta över statisk custody transfer ©Endress+Hauser

Statisk custody transfer-tank

Processkarta över dynamisk custody transfer ©Endress+Hauser

Dynamisk custody transfer

System för förebyggande av överfyllnad till en kemikalietank – processkarta med parametrar ©Endress+Hauser

Säker övervakning av tankar och förebyggande av farlig överfyllnad med ett intelligent system som sköter driften själv.

Applikationer

Bild på destillationskolonner i ett raffinaderi

Destillationskolonn

Alla större processer i raffinaderier baseras på upphettning och partiell avdunstning av kolväten. Att maximera matningshastigheten för råoljedestillationskolonnen och samtidigt säkerställa att blandningen av råoljetyper uppfyller miljökraven är ett måste. Att modernisera nivåmätningstekniken kan förhindra kostsamma driftstopp. Guidad radar (Levelflex) är ett tillförlitligt alternativ till deplacementsgivare (uppfyller API2350 – funktionssäkerhet) eftersom den inte påverkas av förändringar i densitet och temperatur.

Bild på nivåmätning med guidad radar i vakuumdestillationskolonn

Vakuumdestillation

Varierande omgivningstemperaturer i vakuumdestillationen äventyrar ofta mätsäkerheten. Mekanisk och termisk påverkan förstör kapillärerna var 4–6:e månad. Undvik driftstopp som orsakas av felaktiga mätningar med en tillförlitlig teknik som elektroniskt dp. Processäkerhetsriskerna minimeras tack vare designen och konstruktionen.

Bild på en uppsättning lagringstankar i ett raffinaderi

Lagringstankar

Flottörer används ofta vid nivåmätning tack vare sitt låga pris. Deras tillförlitlighet påverkas dock av variationer i densitet och de blir ofta igensatta med tiden, vilket orsakar oprecisa mätningar (stopp/blockeringar). Detta leder till höga underhållskostnader som orsakas av nödvändig regelbunden rengöring och demontering. Proof testing blir därför en tidskrävande och svår uppgift. Byt ut era flottörer mot gränslägesbrytare med stämgafflar och få ökad tillförlitlighet och säkerhet.

 • Mindre tid går åt till underhåll, rengöring och kontroller

 • Självövervakande enhet med SIL3-kapacitet (uppfyller API 2350)

 • Proof test-intervall på upp till 12 år

Bild på Endress+Hauser-medarbetare som installerar en Coriolis i en kunds anläggning

Transport av bränsle

Befintliga tekniker för flödesmätning, såsom förträngning (PD), turbin, variabelområde (VA eller rotameter) och differenstryck (DP) – som förut var de bästa eller enda lösningarna för vissa applikationer – är inte längre de enda alternativen. I dag är moderna flödestekniker som vortex, ultraljud och Coriolis ett mer tillförlitligt alternativ, särskilt när processerna på en anläggning behöver förbättras.

 • Egensäkerhet

 • Kostnadsbesparing för kabeldragning

 • Utmärkt prestanda och mindre underhåll

 • Direkt massflödesmätning

Titta igenom vårt sortiment!

Titta igenom vårt sortiment!

Träffa en expert

Fördelar

Vi på Endress+Hauser drivs av en innovativ anda och har alltid kundnyttan i åtanke. Vi ser till att ge er de bästa lösningarna samtidigt som vi säkerställer processäkerheten. Vårt erfarna ingenjörsteam hjälper er att utforma och välja de rätta mätarna för era viktiga mätpunkter. Vi tror på hållbara och långsiktiga samarbeten.

 • 273

  är antalet patentansökningar 2016

 • >1000

  USD/dag i kostnadsbesparingar med ny elektronisk dp-princip

 • 10 miljoner

  mätenheter installerade i världen