Förbättra er produktion av läskedrycker

Övervaka kritiska parametrar i produktionen för att säkerställa en hög produktkvalitet

Att säkerställa en jämn produktkvalitet är högsta prioritet inom dryckesindustrin. I det sammanhanget är produktsäkerhet, exakt dosering av råmaterial, övervakning av alla kritiska processparametrar, fullständig dataregistrering samt även kostnadsmedvetenhet viktiga faktorer. Innovativ processinstrumentering hjälper till att klara denna utmaning, från tillsats och dosering av råmaterial till blandning och påfyllning.

Vårt erbjudande

Vi garanterar att vi kommer att bistå er vid förbättringen av era processer med kompetens, support och service – över hela världen. Våra bransch- och applikationsexperter förstår särskilt de höga kraven på produktkvalitet och säkerhet inom dryckesproduktionssektorn. Endress+Hausers processinstrumentering hjälper er att öka, upprätthålla och säkerställa produktkvaliteten på lång sikt. Vårt erbjudande står för:

 • Säkrad kontinuerlig produktkvalitet

 • Oberoende datahantering för konstant reproducerbarhet

 • Besparing av råmaterial

 • Kostnadsmedveten energiförbrukning

 • Juridisk regelefterlevnad

Applikations- och processkunskap

Processkarta för läskedrycker ©Endress+Hauser
Processkarta för förberedelser och blandning av saft ©Endress+Hauser

Applikationer

Koncentrationsmätning

Noggrann koncentrationsmätning tack vare inline-givare

För att övervaka en jämn kvalitet hos en slutprodukt måste koncentrationen mätas i °Brix. Det kan göras direkt i processen, med hjälp av inline-mätteknologi. Permanent kvalitetsövervakning med produktdata i realtid minskar tidsödande manuell provtagning och driftstopp. Endress+Hauser erbjuder flera alternativ för inline-densitetsmätning. Från övervakning i rör med Promass Coriolis-flödesmätare, till övervakning med stämgaffeldensitetsmätsystem i tankar.

Promass coriolis-massflödesmätare

Dosering av tillsatser

På grund av sin låga konduktivitet måste man använda en Promass Coriolis-flödesmätare för att dosera tillsatser, som smakämnen eller färgämnen. En korrekt konvertering av ett saftrecept är beroende av noggrann dosering av dessa ingredienser. Å ena sidan har detta en direkt inverkan på produktkvaliteten, och å andra sidan garanterar det också en effektiv hantering av kostnadsintensiva råmaterial.

Memosens datahanterare

Tillförlitlig datahantering

Nyckeln till spårbara produkter ligger i sömlös dataregistrering. Det möjliggör målinriktad övervakning och optimering av era produktionsprocesser. Med hjälp av datahanterare från Endress+Hauser visas de registrerade processvärdena tydligt och lagras. Data säkras genom personliga behörigheter med elektroniska signaturer (enligt kraven i FDA 21 CFR avsnitt 11).

Optiska givare för fasseparation

Effektiv fasseparation

Inga fler gissningar: Från och med nu vet ni exakt vad ni har i ledningarna. Givare för fasseparation möjliggör exakt avkänning av fasövergångarna mellan slutprodukter, spolnings- och rengöringsmedier eller graden av föroreningar i respektive medium. Våra optiska givare för noggrann inline-färgmätning i vätskor detekterar också de minska färgskiftningarna. Du kan se om och i vilken mängd som produkten, rengöringsmedlet eller sköljvattnet finns i röret.

Smart kalibreringshantering

Smart kalibreringshantering

Strikta krav och föreskrifter inom livsmedelsindustrin med avseende på säkerhet, kvalitet och tillförlitlighet gör att regelbunden kalibrering är ett måste. Fokus ligger på mätinstrument som är integrerade i ett system för kvalitetsstyrning (t.ex. ISO 9001, HACCP, IFS). Endress+Hausers sömlöst spårbara kalibrering – antingen på er anläggning eller i våra kalibreringslaboratorier – säkerställer långsiktig produktkvalitet, ökar anläggningens tillgänglighet och ökar processernas effektivitet.

Titta igenom vårt sortiment!

Fördelar

Vi lägger stor vikt vid att erbjuda er de bästa möjliga lösningarna, och samtidigt garantera en jämn produktkvalitet och hög process- och produktkvalitet. Vårt erfarna team med branschexperter hjälper er att välja och utforma rätt mätinstrument för era kritiska processparametrar. Vi fokuserar på hållbara kundrelationer och vill finnas där för er på lång sikt.

 • 100%

  Produktsäkerhet tack vare inline-kvalitetsmätning

 • 30%

  Besparning av förbrukningsartiklar tack vare optiska mätteknologier för fasseparation

 • > 250

  Endress+Hauser-kalibreringsexperter över hela världen i över 60 länder