Tillverkningstjänster inom läkemedelsindustrin

Säkerställ kontinuitet och effektiv läkemedelstillverkning

Kontinuitet är en viktig faktor för effektiv läkemedelstillverkning. Oförutsedda driftstopp kan leda till läkemedelsbrist, vilket kan ha stor inverkan på patientvård och den allmänna hälsan. Under 2011 var det brist på nästan 300 läkemedel i USA. Även om FDA arbetar för att hitta sätt att lindra effekterna av läkemedelsbristen går arbetet långsamt, och problemet har ännu inte lösts globalt.. Med riktade tillverkningstjänster kan kontinuerlig tillverkning och tillgång till läkemedel säkerställas.

Det här kan ni göra

För lite underhåll kan resultera i kostsamma driftstopp. Onödigt underhåll leder å andra sidan till ökade utgifter. En riskbaserad underhållsstrategi hjälper till att identifiera kritiska mätpunkter och balansera det arbete som krävs mot kostnaderna. Mätpunkter med högre kritikalitet behöver mer uppmärksamhet och arbete vad gäller underhåll och kalibrering än dem med lägre kritikalitet. Hållbara servicepartnerskap leder till förbättrade anläggningsprestanda och maximerat värde.

 • Analys av den installerade maskinparken som grund för att definiera ett fokuserat underhållssystem och aktiviteter baserade på tydlig identifiering av era kritiska tillgångar

 • Långsiktiga serviceavtal med en tillförlitlig, kompetent och global servicepartner

 • Optimering av kalibreringsintervall för att minska kostnaderna och öka anläggningstillgängligheten utan att kompromissa med risker och regelefterlevnad

 • Funktionstjänster som inkluderar täta mätningar och rapportering av nyckeltal för att identifiera möjligheter till ständiga förbättringar

 • Få fullständig transparens av underhålls- och kalibreringsaktiviteter, effektivitet och kostnader

Läs om hur våra servicetjänster kan hjälpa till inom läkemedelsindustrin

Bioprocessöversikt ©Endress+Hauser

Bioprocessöversikt

Vattenreningsprocess ©Endress+Hauser

Vattenreningsprocess

Applikationer

Branschexperter hjälper till att hålla anläggningen igång

Branschexperter hjälper till att hålla anläggningen igång

Tillverkningstjänster för läkemedelstjänster bör omfatta mer än akutstöd. Naturligtvis behövs en pålitlig servicepartner för snabb diagnos och snabb reparation för att minimera driftstopp. För långsiktig support är det viktigt att ha en servicepartner som erbjuder global tillgång och djup kunskap om de stränga GMP-reglerna. Med en partner som detta kan du hitta den perfekta underhålls- och kalibreringsstrategin för att hålla hög tillgänglighet på anläggningen.

Analysera er installerade maskinpark

Analysera er installerade maskinpark

Instrument är viktiga för tillförlitlig drift av anläggningen, men de inkluderas ofta inte i underhållsplanen. Gamla och föråldrade instrument kan dock leda till försämrade anläggningsprestanda och kortare driftstid. Med ökad komplexitet blir det en utmaning att balansera underhållsarbetet. Analys av den installerade maskinparken ger viktig information som underlättar relevanta beslut. Det ger användarna transparens och ger insikt i hur processtillgängligheten kan förbättras och riskerna för driftstopp minskas.

Optimera kalibreringsintervallen

Optimera kalibreringsintervallen

Mätinstrument har blivit allt mer tillförlitliga, vilket man ofta inte tänker på när man specificerar kalibreringsintervallen. Det leder till ineffektivitet och ökad risk på grund av högre manuell hantering. Dynamiskt beräknade kalibreringsintervall grundas på resultat från tidigare kalibreringar och statistiska metoder. Det resulterar normalt i längre intervall, samtidigt som fel i instrumenten kan förutses och tillförlitligheten ökas.

Funktionstjänster för kalibrering

Funktionstjänster för kalibrering

Att hantera kalibreringar är ofta utmanande. Genom att lämna över kalibreringen till en servicepartner kan ni överföra komplexiteten av att hantera olika kalibreringsleverantörer och mätteknologier till en partner, en gemensam kontaktpunkt för hela anläggningen. Alla dolda kalibreringskostnader blir synliga, vilket möjliggör betydande kostnadsförbättringar. Dessutom förbättrar arbetstidsplaneringen och kalibreringsintervallen så att det höjer anläggningens tillgänglighet.

Titta igenom vårt sortiment!

Fördelar

Uppnå effektivitet och kontinuitet inom farmaceutisk tillverkning tillsammans med våra medarbetare. De hjälper er med specialanpassade servicetjänster för att förbättra era processer.

 • > 60

  länder där kunderna har tillgång till Endress+Hausers kalibreringsservicetekniker

 • 3 000

  kalibreringar per år hanteras av Endress+Hauser som gemensam kontaktpunkt på en farmaceutisk tillverkningsanläggning

 • 31 miljoner

  Endress+Hauser-enheter är registrerade i Endress+Hausers databas för att säkerställa fullständig transparens för användarna